Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Glimt fra fylkesårsmøtet

43 stemmeberettigede i tillegg til 10 uten stemmerett møtte fram på Scandic Sørlandet i Kristiansand i dag, selv om værgudene motarbeidet oss på det sterkeste.

Full konsentrasjon fra utsendingene fra alle lokallaga og fylkesstyret.

Full konsentrasjon fra utsendingene fra alle lokallaga og fylkesstyret.

Solveig Nordkvist og Nils Audun Gryting styrte ordet på beste måte under årsmøtet.

Solveig Nordkvist og Nils Audun Gryting styrte ordet på beste måte under årsmøtet.

Årsmøtet hadde alle de vanlige sakene som dagsorden, og det var ikke de store drøftingene under konstituering, årsmelding, regnskap, budsjett eller handlingsplan. Av innkomne forslag var det tre. Styrets forslag til endring av retningslinjene for tildeling av tilskudd til lokallaga ble enstemmig vedtatt, og gikk i hovedsak ut på ei endring av søknadsfrist/behandling. De to andre forslagene gjaldt resolusjoner. Disse og alle valgene gikk årsmøtet enstemmig inn for.

De avtroppende styremedlemmene Anne Lise Sundsdal (Holt pensjonistforening) og Torgrim Nordgarden (her representert ved Oddleiv Almedal fra Vennesla pensjonistforening) fikk varige gaver som takk for innsatsen av gjenvalgt fylkesleder Ingrid Wisløff Jæger.

De avtroppende styremedlemmene Anne Lise Sundsdal (Holt pensjonistforening) og Torgrim Nordgarden (her representert ved Oddleiv Almedal fra Vennesla pensjonistforening) fikk varige gaver som takk for innsatsen av gjenvalgt fylkesleder Ingrid Wisløff Jæger.

Inger Johanne Kvam fikk tildelt hedersbevis og sølvnål for lang og tro tjeneste som fylkessekretær i 10 år.

Inger Johanne Kvam fikk tildelt hedersbevis og sølvnål for lang og tro tjeneste som fylkessekretær i 10 år.