Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gledelig gjennomslag for opplæringsstøtte

Pensjonistforbundet har nådd frem. Det er nå midler på statsbudsjettet 2024 til opplæring i velferdsteknologi og digitale verktøy!

En gledelig nyhet for forbundsleder Jan Davidsen og Pensjonistforbundets 255 000 medlemmer. Foto:  Johnny Syversen.

En gledelig nyhet for forbundsleder Jan Davidsen og Pensjonistforbundets 255 000 medlemmer. Foto: Johnny Syversen.

Selv om nærmere 600 000 nordmenn ikke mestrer digitale verktøy godt nok, raser teknologien fremover. Dette medfører et skadelig utenforskap for dem det gjelder.

Pensjonistforbundet er svært opptatt av at dette må tas på alvor. Vi må jobbe for å hindre digitalt utenforskap, og heve den helseteknologiske kompetansen blant eldre.

Vi har kurset flere tusen eldre

Vi fikk våre første prosjektmidler til digital nybegynneropplæring fra Helsedirektoratet i desember 2015. Siden har vi holdt kurs hvert år i bruk av smarttelefoner, nettbrett, PC og velferdsteknologi, og vi har driftet den eneste nasjonale digitale hjelpetelefonen for eldre.

Forbundet har de siste årene nedlagt en betydelig innsats og kurset flere tusen eldre. Bare innenfor velferdsteknologi har vi i dag 310 teknologiambassadører, over hele landet. Deres hovedoppgave er å informere eldre og pårørende om hvilke muligheter som finnes for å kunne bo trygt hjemme i egen bolig. Ambassadørene er også en mulig brukerstemme og samarbeidspartner i egen kommune.

Velferdsteknologi er definert som teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Vil bli videreført

Pensjonistforbundet var både skuffet og overrasket over at den potten vi har søkt midler fra, var fjernet da statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem. Vi fryktet at dette ville føre til at færre får nødvendig opplæring.

Vi har i høst deltatt på høringer på Stortinget, og hatt møter med flere politikere for å få midlene på plass igjen. Vi fremhevet at Pensjonistforbundet med sine sentralt utviklede og administrerte kursopplegg, 750 lokallag over hele landet og lange erfaring med å drive opplæring, må få fortsette arbeidet med å ruste eldre i møte med teknologien.

I dag kom den gode nyheten om at vi har nådd frem med budskapet. Det er nå midler på 2024-budsjettet som vi kan søke på til opplæring i velferdsteknologi og digitale verktøy!

Videre innsats

Det er stort behov for informasjon om hjelpemidler og digital opplæring. At vi nå får muligheten til å søke midler for å videreføre aktiviteten vår er både gledelig og viktig. Pensjonistforbundet vil kunne oppdatere og motivere de 310 teknologiambassadørene til videre innsats, og kan også kurse flere frivillige. Dette er også et godt eksempel på hvordan man kan benytte frivilligheten i forebyggende helsearbeid, slik Helsepersonellkommisjonen og helseministeren har anbefalt.

Samtidig må vi understreke at den samlede bevilgningen til digital kompetanseheving for eldre må styrkes betraktelig for å møte det store og økende behovet. Vi overleverte nylig våre krav til statsbudsjettet 2025. Vi fremhevet da at økte digitale ferdigheter er en forutsetning for å realisere Bo trygt hjemme-reformen, og at der er det viktig at det avsettes midler som landsdekkende organisasjoner kan søke på. Vårt krav er at det settes av til sammen 50 millioner kroner til digital opplæring av eldre i 2025 for å ruste dem i møte med den teknologiske utviklingen.