Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Er du usikker på internett og digitale duppeditter?

I Gamle Oslo finnes det et tilbud for bydelens seniorer: Én til én kurs med Marthe

I Gamle Oslo finnes det et tilbud for bydelens seniorer: Én til én kurs med Marthe. Du får ca 50 minutter hvor du kan spørre om hva du vil som har med mobilbruk, internett eller digitale skjermer å gjøre. Kanskje du bare trenger litt inspirasjon? Kurs-samtalene foregår på Grønland seniorsenter og Kampen Omsorg+ på torsdager og fredager ut mai måned.

Ta kontakt med personalet på ditt seniorsenter, og sett deg opp på time. Velkommen!