Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Endelig har Oslo fått datastue

Datautvalget i Pensjonistforbundet Oslo har inngått et samarbeid med Seniornett, som vil gi en utvidet «digital» kurspakke til våre medlemmer.

Endelig har Oslo fått datastue. Her er styret representert ved Petter Brænde (til venstre), Lasse Ramdahl og Gro Kvæstad. Sturla Bjerkaker var ikke til stede da bildet ble tatt.

Endelig har Oslo fått datastue. Her er styret representert ved Petter Brænde (til venstre), Lasse Ramdahl og Gro Kvæstad. Sturla Bjerkaker var ikke til stede da bildet ble tatt.

Digitaliseringen av samfunnet vil fortsette - og med denne samarbeidsavtalen har Pensjonistforbundet skaffet seg et enda bedre opplegg, for at alle skal få muligheter til å klare seg godt i den digitale hverdagen!

Samarbeidsavtalen gjør det bl.a. mulig å kunne holde et 4 dagers datakurs á 3 timer pr dag Med dette utvidede kurstilbudet vil medlemmene kunne skaffe seg nødvendig kompetanse til å beherske bruk av mobil og nettbrett. Til høsten vil vi således kunne tilby

•Trinn 1 - Én-dagskurs á 3 timer – for nybegynnere – bruk av mobil og nettbrett

•Trinn 2 - 4-dagers kurs á 3 timer – for medlemmer som har gått trinn 1 eller som har grunnleggende forkunnskaper

Datautvalget tar i tillegg sikte på å kunne tilby kontinuerlig støtte og oppfølging til medlemmene gjennom avholdelse av månedlige Åpne Hus–samlinger hvor medlemmene kan komme med sine problemer og behov og få 1 til 1 hjelp av instruktører og hjelpere

Vi tilbyr også telefonstøtte til medlemmene tre dager i uken (tirsdag, onsdag og torsdag) – på tlf. 22 600 700