Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

DAGSORDEN PKT.11. – VALG:

Under årsmøtet la leder av valgkomiteen Sonja Johansson, frem en orientering om valgkomiteens arbeide og deres innstilling til valg. Valgkomiteen har bestått av: Leder: Sonja Johanson Medlem: Trond Augensen Medlem: Ulf Lettenstrøm Vara: Grethe Tennefoss Vara: Per Ivar Clementsen

Valgkomiteens innstilling:

Styret:

Leder Bjørn Eriksen Tune og Rolvsøy Pensjonistforening 2 år

1. Nestleder Eva Svendstad Eidsberg Pensjonistforening 1 år igjen

2. Nestleder Per Edvardsen Pensjonistforbundet Fredrikstad 2 år

Styremedlemmer:

Thore Olsen Østfold H&K Pensjonistforening 2 år

Astri Myhrvang Direkte Medl. Østfold 1 år igjen

Solbjørg Lervik Østfold fylkeskom. Forening avd.027 1 år igjen

Kjell Ingvaldsen Pensjonistforbundet Fredrikstad 2 år

Varamedlemmer:

1. Kari Ørnø

2. Anita Erlandsen Spydeberg Pensjonistforening

Fagforbundet Fredrikstad Pensjonister og Uføre 1 år

1 år

3. Thorbjørn Olsen Pensjonistforbundet Sarpsborg 1 år

Helseutvalget:

Leder Leif Andersen Pensjonistforbundet Fredrikstad 1 år igjen

Arne Josefsen Fagforbundet Sykeh.østf.p.f 1 år igjen

Karin Brenden Korneliussen Pensjonistforbundet Sarpsborg 2 år

Verve-/Organisasjonsutvalget:

Grethe Tennefoss Pensjonistforbundet Askim 2 år

Åge Hansen Pensjonistforbundet Moss 2 år

Leif Andersen Pensjonistforbundet Fredrikstad 2 år

Årsmøtets vedtak: Alle ble enstemmig valgt.

DAGSORDEN PKT.11. – VALG:

Valgoppsett med styrets innstilling

DAGSORDEN PKT.11. Valg.pdf