Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bli med på valgkampdebatt

Debatt i Oslo Kongressenter, Folkets hus, 29. august.

Ruse Aasen Fagforbundet Oslo, Steinar Karlsen Pensjonistforbundet Oslo (PFO), Ragnhild Gulbrandsen PFO, Anne-Lise Løfsgaard, PFO, og Ann Inger Blakli Fagforbundet Oslo foran Oslo Kongressenter, Folkets hus. (Foto: Martin Halsos)

Ruse Aasen Fagforbundet Oslo, Steinar Karlsen Pensjonistforbundet Oslo (PFO), Ragnhild Gulbrandsen PFO, Anne-Lise Løfsgaard, PFO, og Ann Inger Blakli Fagforbundet Oslo foran Oslo Kongressenter, Folkets hus. (Foto: Martin Halsos)

Pensjonistforbundet Oslo og Pensjonist- og uføreutvalget i Fagforbundet Oslo, inviterer til debattmøte med Oslo-partiene i anledning kommunevalget 2023, tirsdag den 29. august klokken 12 - 14, i Oslo kongressenter, Folkets hus. Møtet er for alle og det er ikke krav om påmelding.

Årets kommunevalg er viktig

- Bruk stemmeretten! Det er viktig at vår medlemmer bruker stemmeretten.

Meningen med valgkampdebatten er at det skal være et opplysende møte der våre medlemmer skal kunne få informasjon om hva det enkelte parti vil legge til grunn, for sin eldre- og uførepolitikk de neste fire årene, slik at medlemmene, på selvstendig grunnlag, kan gjøre seg opp sin mening, og stemme deretter ved kommunevalget.

Det avgjøres den 11. september.

Temaene vi ønsker at partiene skal utdype nærmere er innen eldre og uførepolitikk.

Antallet eldre øker og behovet for relevante og gode offentlige tjenester øker. Vi opplever at finansieringen av gode offentlige tjenester for pensjonister og uføre er under press i konkurransen fra andre områder i samfunnet, som også krever økt oppmerksomhet. Vi erfarer at mange eldre og uføre skrives ut for tidlig etter sykehusopphold, og blir overlatt til kommunal oppfølging uten at den kommunale kapasiteten til å ta vare på disse pasientene er på plass. Dette er uønsket situasjon. Vi ønsker å høre mer om hvordan det respektive partiet vil følge opp dette.

Vi opplever at samfunnet går i retning av økt digitalisering, der den enkelte borger selv må søke opp informasjon, og kommunisere via nettet, eller at det forventes at innbyggerne i Oslo skal mestre den digitale teknologien på en god nok måte, til å kunne henge med i utviklingen. Dette er en utfordring for mange av våre medlemmer, og spesielt for mange av de aller eldste. Vi antar at dette er en utvikling som mest sannsynlig vil forsterke seg fremover, og i et stadig økende tempo. I den forbindelse kan det være nyttig for våre medlemmer, å høre om partiene ser for seg en måte der alle trekkes med, slik at de kan mestre denne nye hverdagen.

Utenforskap rammer mange av de eldre i samfunnet i dag. Følelsen av å ikke få delta verken politisk eller sosialt, er meget belastende og urettferdig for de som rammes. Dette kan fort forsterke seg etter som ønsket fra politikerne er at flest mulig skal bo hjemme så lenge som mulig. For mange vil det å kunne bo hjemme være ønsket, mens det for andre ikke er noe godt alternativ. Vi mener at det viktig å ha med seg at den enkelte skal leve hjemme, ikke bare bo hjemme. Vi er opptatt av at det skal finnes boalternativer som minsker utenforskapet. Som er tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Eldre mennesker er også en ressurs. Vi synes at det er for få eldre som nomineres på partienes lister på plasser som kan gi posisjoner og innflytelse, og ikke bare som listefyll. Vi savner en god forklaring på dette.

Velkommen til en god debatt, og husk å bruke stemmeretten!

Om møtet:

Møtet vil foregå som en panelsamtale.

Leder for Pensjonistforbundet, Jan Davidsen holder innlegg og sitter i panelet. Fra partiene kommer Trine Dønhaug fra Oslo SV, Siavash Mobaseheri fra Oslo Rødt, James Stove Lorentzen fra Oslo Høyre, Hans Kristian Voldstad fra Oslo Venstre, Øyvind Håbrekke fra Oslo KrF, Morten Edvardsen fra Oslo SP, Julianne Cornelia Ofstad fra Oslo FrP og Abdullah Alsabeehg fra Oslo AP Navn kommer fra Oslo MDG.