Årsmøtet 2022

Her er det nye fylkesstyret

Fra venstre bak fylkesleder Werner Kiil, styremedlem Idar Hartvigsen, styremedlem Odd Arne Heggås, kasserer Tove B. T. Andreassen, 2. vara Hildur Storli, 1. vara Aksel Fallsen, 3. vara Arne Woldseth. Foran fra venstre leder i kulturutvalget Else Sørensen, nestleder Knut Harald Røang, styremedlem Laila Bergmo.

Fra venstre bak fylkesleder Werner Kiil, styremedlem Idar Hartvigsen, styremedlem Odd Arne Heggås, kasserer Tove B. T. Andreassen, 2. vara Hildur Storli, 1. vara Aksel Fallsen, 3. vara Arne Woldseth. Foran fra venstre leder i kulturutvalget Else Sørensen, nestleder Knut Harald Røang, styremedlem Laila Bergmo.