Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtet 2022

Her er det nye fylkesstyret

Fra venstre bak fylkesleder Werner Kiil, styremedlem Idar Hartvigsen, styremedlem Odd Arne Heggås, kasserer Tove B. T. Andreassen, 2. vara Hildur Storli, 1. vara Aksel Fallsen, 3. vara Arne Woldseth. Foran fra venstre leder i kulturutvalget Else Sørensen, nestleder Knut Harald Røang, styremedlem Laila Bergmo.

Fra venstre bak fylkesleder Werner Kiil, styremedlem Idar Hartvigsen, styremedlem Odd Arne Heggås, kasserer Tove B. T. Andreassen, 2. vara Hildur Storli, 1. vara Aksel Fallsen, 3. vara Arne Woldseth. Foran fra venstre leder i kulturutvalget Else Sørensen, nestleder Knut Harald Røang, styremedlem Laila Bergmo.