Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtet 2024: Hvordan verve nye medlemmer?

- Hva gjør vi med de 17.000 nye pensjonistene som Hedmark får om et tiår? Hva skal til for å kapre dem som medlemmer?

Trygve Torstensrud (til h.) og Reidar Tangen fra Kongsvinger pensjonistforening reiste krav om et mer effektivt og resultatrettet vervearbeid i forbundet. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Trygve Torstensrud (til h.) og Reidar Tangen fra Kongsvinger pensjonistforening reiste krav om et mer effektivt og resultatrettet vervearbeid i forbundet. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

I kjølvannet av foredraget fra sentralstyremedlem Inger Marie Stokker reiste Trygve Torstensrud fra Kongsvinger kravet om en forsterket innsats for å ikke bare beholde nåværende medlemstall, men også øke det.

I dag synker medlemstallet foruroligende i mange lokalforeninger. Det er en alvorlig situasjon som forbundet må ta tak i straks, sa Torstensrud. Måten å få nye medlemmer på er ikke å sende ut brosjyrer, men å snakke med folk. Direkte kontakt med hver enkelt er veien å gå, sa han.

Stokker bekreftet at forbundet tar vervearbeidet på alvor, og derfor er et helt nytt opplegg for dette nå klart. Det skal tas med i årsplanene i alle fylkes- og lokalforeninger, sa Stokker.