Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hva skal pensjonistforeningen hete?

Forbundets vedtak om å endre lokalforeningenes navn møtte mye motstand på årsmøtet i Hedmark.

Org.sekretær Solveig Jenssveen (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Org.sekretær Solveig Jenssveen (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Org.sekretær i Pensjonistforbundet, Solveig Jenssveen orienterte om forbundets vedtak om navnene på lokalforeningene. Pensjonistforbundet har vedtatt at de lokale foreningene bør endre navnene sine slik at alle foreningsnavn starter med Pensjonistforbundet, for eksempel Pensjonistforbundet Elverum i stedet for Elverum pensjonistforening. Flere foreninger i fylket har allerede vedtatt denne endringen.

På fylkesårsmøtet møtte forbundets vedtak betydelig mostand. Flere delegater hevdet at omleggingen fører til at en mister den lokale tilhørigheten. Det ble som sammenligning vist til at det i idretten ikke heter Idrettsforbundet Alvdal, men Alvdal idrettslag.

Andre hevdet at forbundets nye navnsetting medfører tydelighet og økt fokus på Pensjonistforbundet som paraplyorganisasjon for samtlige lokalforeninger. Det er uansett årsmøtene i de enkelte lokalforeninger som vedtar hva foreningen skal hete ettersom hver forening er en selvstendig juridisk enhet.

Jenssveen opplyste ellers at ordningen med egen nettside for hver lokalforening opphører fra primo april i år. Årsaken er at av de 760 lokale nettsidene i landet, er bare omlag 100 i aktiv bruk. Fylkesforeningene vil fortsatt beholde sine nettsider.