Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte Pensjonistforbundet Rogaland 2023

Pensjonistforbundet Rogaland avholder sitt årsmøte 20. mars kl. 1000-1500 i Folkets Hus, Stavanger.

På årsmøtet setter vi agenda for hvordan vi skal jobbe for medlemmene våre i 2023 og fremover.

Sakspapirene sendes til deltakere på e-post senest 14 dager før årsmøtet, og legges også ut her når de er klar.