Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Pensjonistforbundet Vestfold 2024

14.03.2024

Årsmøtet finner sted torsdag 14.03 på Thon hotell i Horten. Årsmøtet er for inviterte delegater og deltakere.

Vedleggene under er sendt delegater i forkant. I tillegg til vedlagte vedlegg er regnskap og budsjett sendt på e-post.