Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Pensjonistforbundet Oslo

Pensjonistforbundet Oslo sitt fylkesårsmøte gikk av stabelen i Oslo Kongressenter 28. mars 2023.

Det nye styret i Pensjonistforbundet Oslo. Fra venstre: Petter Brænde, Knut Aga, Solveig Rostøl Bakken, Steinar Karlsen, Berly Lund Grønning, Steinar Simonsen, Inger-Lise Jespersen, Anne-Lise Løfsgaard, Bjørn Olav Bjørnsen og Aasta Richter Eriksen. Foto: Ragnhild T. Gulbrandsen

Det nye styret i Pensjonistforbundet Oslo. Fra venstre: Petter Brænde, Knut Aga, Solveig Rostøl Bakken, Steinar Karlsen, Berly Lund Grønning, Steinar Simonsen, Inger-Lise Jespersen, Anne-Lise Løfsgaard, Bjørn Olav Bjørnsen og Aasta Richter Eriksen. Foto: Ragnhild T. Gulbrandsen

Møtet startet med et inspirerende, og humoristisk innlegg fra Kjell Engebretsen, fra Sentralstyret i Pensjonistforbundet. Han tok for seg de eldrepolitiske sakene i samfunnet.

66 deltagere, hvorav 57 stemmeberettigede fra 32 foreninger, deltok på årsmøtet. 

Hans Olav Felix gav seg som styreleder etter 6 år, og gav stafettpinnen videre til Steinar Simonsen, som ble valgt til ny leder for 2 år. Steinar Karlsen ble valgt til 2. nestleder og Petter Brænde ble gjenvalgt. Varamedlemmer ble følgende: Anne-Lise Løfsgaard, Bjørn O. Bjørnsen og Aasta Richter Eriksen. 

Hans O. Felix, Torild Lien Utvik og Mona Maria Larsen gikk ut av styret, og ble takket av med blomster.

Fylkesårsmøtet hadde de vanlige sakene, med årsberetning, regnskap, forslag, budsjett, samt valg av både nytt styre, og valg på delegater til landsmøtet 29. mai - 1. juni på Lillestrøm. Protokoll fra årsmøtet vil bli lagt ut her når den er klar.