Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hagbart Grønmo

23 artikler skrevet av Hagbart Grønmo

Tannpleier Grønnli viser hvilke tannpirkere som finnes.
Karasjok Pensjonistforening/Helse og omsorg
God tannhelse gir økt selvtillit
Første post på programmet var guiding på museet av Gunnar Grønnvoll. Vi fikk blant høre om tilbakeføring av en tromme, som var blitt beslaglagt av øvrigheten og ført ut av landet på midten av 1600-tallet, og som ble tilbakeført til oppbevaring på museet for 1 år siden.
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Rikholdig program under Nesseby pensjonistforenings besøk i Karasjok
Karasjok Pensjonistforening/Trygghet
Refleks redder liv
God musikk tiltrekker publikum
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Vervedag og konsert
Foredragsholdere og leder. Foto: Leif Petter Grønmo
Karasjok Pensjonistforening/Pensjon
Fremtidsfullmakt og vergemål som tema på medlemsmøtet i Karasjok
Arne Graven viser teknikken med å lage løkke på et tau.
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Ássebákti frilufts- og aktivitetsdag - 30.08.2023
Berg sin orientering ble tolket av Brita Kåven
Karasjok Pensjonistforening/Politikk
Eldrerådets mandat og oppgaver i kommunen
En forsamling 70 deltakerne møtte opp på De samiske Samlinger/Sámiid-Vuorká Dávvirat. Seminaret var sponset av Fritt Ord.
Karasjok Pensjonistforening/Debatt
Internatseminar
Kommunestyrekandidatene fikk lagt fram sine politiske programmer for valgperioden 2023-2027. 
På bildet fra venstre Mathis N. Eira fra Samelista, Kirsten Inger Anti fra Senterpartiet, Jovna Ailo S. Anti fra Karasjoklista, Svein A. Somby fra Arbeiderpartiet og John Nystad fra Samefolkets parti. Høyres Torgrim Kemi var forhindret i å delta på møtet. Foto: Arne Josvald Sabbasen
Karasjok Pensjonistforening/Debatt
Pensjonistene møter politikerne
4 generasjoner deltok i lekene. Generasjonslekene handler om å være aktive sammen.
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Generasjonslekene i idrettshallen torsdag 15.06.23
Engasjerte møtedeltakere
Karasjok Pensjonistforening/Helse og omsorg
Samiske voksne med hørselstap
Fremmøtet var formidabelt, fullsatt lokale med 90 tilhørere.
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Nostalgi konsert på nabotreffet
Juhls sølvsmie i Kautokeino, etablert i 1959, den første sølvsmia i Finnmark.
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Karasjok pensjonistene på dagstur til Kautokeino
Noen av aktørene til  igangsettingen av smarttelefonkurset. Foto: Mats
Karasjok Pensjonistforening/Annet
Smarttelefonkurs i Karasjok
Foreningen inviterte bygdas pensjonister til juletallerken på Scandic Karasjok
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Årsskiftet 2022 - 2023
Naturparkforvalteren foredrar om parken
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Anárjohka nasjonalpark
Karasjok og Kautokeino pensjonistene foreviget i Sametinget.  Foto: Åse M. Pulk, Sámediggi
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Gode naboer besøker hverandre
Et stort flertall av tilhørerne er kvinner
Karasjok Pensjonistforening/Trygghet
TryggEst - vern av risikoutsatte voksne.
Forsamlingen lytter på innslaget fra lederen. Foto Svein A. Somby
Karasjok Pensjonistforening/Annet
40 års jubileum
Ombudet hadde en lyttende forsamling foran seg. Foto: Leif Petter Grønmo
Karasjok Pensjonistforening/Helse og omsorg
Pasient- og brukerombudets tjenester
Pensjonistene koste seg etter årsmøtet med god mat på det lokale spisestedet Biepmu.
Karasjok Pensjonistforening/Pensjon
Stor oppslutning om årsmøtet i Karasjok pensjonistforening
Grunnet fortsatt fare for fortsatt koronaspredning var det labert fremmøte på medlemsmøtet 25. oktober
Karasjok Pensjonistforening/Helse og omsorg
Menneskelige relasjoner og velferdsteknologi
Endel av elevene tar en pause, sopelimene er gjort ferdige
Karasjok Pensjonistforening/Kultur
Friluftsdag for 5. klassingene