Valgkomitekurs

Sitter du i valgkomitéen?

Valgkomitéen har fått et viktig oppdrag av årsmøtet. Til neste årsmøte skal valgkomitéen sørge for at det finnes gode kandidater til ledige verv i styret.

Det er mye opp til deg og de andre i valgkomitéen hvordan dere vil løse oppgaven. På dette kurset gir vi deg noen praktiske tips om hvordan valgkomitéen kan legge opp sitt arbeid. Vi viser deg også hvilke organisasjonsmessige bestemmelser dere må forholde dere til.

MÅL:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om, og innsikt i:

  • Valgkomitéens oppgaver (overordnet og i detalj)
  • Hva sier vedtekter/retningslinjer?
  • Hvordan sette sammen et godt styre?
  • Hvilken kompetanse trengs i styret?
  • Hvordan finne «de rette» kandidatene?

MÅLGRUPPE:

Medlemmer av valgkomitéen, men også tillitsvalgte i styret og utvalg.

BESTILLING:

Kurs kan bestilles på e-post: skolering@pensjonistforbundet.no

Ta først kontakt med fylkessekretæren i ditt fylke for å undersøke om kurset settes opp i regi av fylket.