Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Utdeling av kulturpris

Tidligere fylkesleder i Rogaland og leder i Lund Pensjonistforening, fikk utdelt Lund kommunes kulturpris. Denne utdeles ut annethvert år til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid innen kulturområdet i Lund.

Mottageren har selv vært med og delt ut en rekke kulturpriser. - Jeg var faktisk ordfører den gangen kulturprisen ble delt ut for første gang. At jeg nå får den selv synes jeg er en stor ære, sier Erfjord.

Kjell Erfjord vært engasjert i mye både i sin yrkes karriere og innen frivillig arbeid. Han har vært leder av Pensjonistforbundet i Rogaland og er leder for Lund Pensjonistforening - for å nevne noe.

Vi gratulerer med velfortjent pris!