Utdeling av kulturpris

Tidligere fylkesleder i Rogaland og leder i Lund Pensjonistforening, fikk utdelt Lund kommunes kulturpris. Denne utdeles ut annethvert år til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid innen kulturområdet i Lund.

Mottageren har selv vært med og delt ut en rekke kulturpriser. - Jeg var faktisk ordfører den gangen kulturprisen ble delt ut for første gang. At jeg nå får den selv synes jeg er en stor ære, sier Erfjord.

Kjell Erfjord vært engasjert i mye både i sin yrkes karriere og innen frivillig arbeid. Han har vært leder av Pensjonistforbundet i Rogaland og er leder for Lund Pensjonistforening - for å nevne noe.

Vi gratulerer med velfortjent pris!