Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styrekurs og Valgkomitekurs

Vestnes og Molde

Fra styrekurset på Vestnes.

Fra styrekurset på Vestnes.

Den 27. mai ble det arrangert styrekus på Vestnes med 49 deltakere. Den 28. mai på Molde med 25 deltakere og valgkomitekurs på Molde den 29. mai med 12 deltakere. Veldig fornøyd med stor deltakelse, spesielt på styrekursene. Det var Arnfinn Hongseth fra Pensjonistforbundet som var kursleder på alle kursene.

Takk til dere som deltok.

Fra styrekurs på Vestnes.

Fra styrekurs på Vestnes.

Fra styrekurs på Molde.

Fra styrekurs på Molde.

Fylkesleder Anne Lise Hessen Følsvik og kursleder Arnfinn Hongseth.

Fylkesleder Anne Lise Hessen Følsvik og kursleder Arnfinn Hongseth.