Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seniorsenteret i Kongsvinger

Pensjonistforbundet Hedmark hadde styremøtet på det nye Seniorsenteret Kongsvinger 18.10.22

        Seniorsenteret ble offisielt åpnet i slutten av august med 250-300 seniorer tilstede. Den politiske og administrative ledelsen i Kongsvinger kommune var godt representert sammen med Interimstyret og andre gjester. En av gjestene var Jan Tyriberget som er leder i Pensjonistforbundet Hedmark og som tilsammen har 36 pensjonistforeninger og nesten 6350 seniorer i sine rekker. Et eget helseutvalg er også tilsluttet fylkesforbundet.

        Seniorsenteret vekket så stor interesse hos Jan Tyriberget at han tok initiativ til å få flere opplysninger om både driften og utviklingen av Seniorsenteret. Interessen resulterte i at han innkalte hele fylkesstyret og helseutvalget til å arrangere eget styremøte på Seniorsenteret.

        Styremøtet fant sted den 18.oktober. I den forbindelse var også lederne i de nærliggende pensjonistforeningene invitert. Det arbeides med å etablere egen pensjonistforening i Sør–Odal kommune og aktuelle representanter til interimstyret var derfor bedt om å delta. Sør- Odal møtte med 5 representanter . Etter serveringen ledet Jan Tyriberget denne sekvensen av møtet.

        Deretter var det informasjon og omvisning på Seniorsenteret av leder i Kongsvinger Pensjonistforening Reidar Tangen. Han orienterte om etableringen, driften, ulike aktiviteter hittil og hvilke forventninger vi har framover.

        Bildet viser flere av styremedlemmene i Pensjonistforbundet Hedmark, helseutvalget og lederne fra ulike pensjonistforeninger samt representanter fra Sør-Odal som var invitert, utenfor inngangspartiet av Seniorsenteret.

        Etter sammenkomsten, sitter vi i Kongsvinger Pensjonistforening tilbake med et meget positivt inntrykk av besøket. Vi fikk på en behørig måte markedsført Seniorsenteret og den gode kontakten vi i alle forhold har med Eldres Råd og Kongsvinger kommune. Flere av deltagerne uttalte at Seniorsenteret burde kunne danne mønster for lignende opplegg i andre kommuner.

        Det ble spesielt lagt merke til, tiltaket fra kommunen med helsekontor, fysioterapi, ergoterapi og velferdsteknologi og at man på sikt kanskje også kunne etablere andre tjenester som hører under avdelingen for Helse og Mestring på Seniorsenteret. En vesentlig hensikt med Seniorsenteret er også at flere av oss oppnår sosial kontakt og velvære og på den måten utsetter behovet for helsehjelp. Dette er til gavn for både oss seniorer og kommunen.

        Vi presiserer at Seniorsenteret er til for lag-og foreninger, hvor brorparten er seniorer og at tilbudene gjelder for seniorer i hele Kongsvinger kommune. Den daglige driften utføres av seniorene selv og i samarbeid med seniorkoordinator Kirsti Skjæran som er ansatt av kommunen i 50 % stilling

        Trygve Torstensrud

        Kongsvinger Pensjonistforening