Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte Haugesund Lokalforening

Haugesund Lokalforening inviterte til åpent møte tirsdag 18. april 2023 på Havneberg frisklivssentral. Tor Inge Vormedal holdt et engasjerende innlegg om Haugesund 100 år tilbake i tid. Han har gitt ut flere bøker som tar for seg historien om Haugesund i forskjellige epoker fra begynnelsen av 1900-tallet.

Engasjerte lyttere til Tor Inge Vormedal sitt foredrag

Engasjerte lyttere til Tor Inge Vormedal sitt foredrag

Leder i foreningen, Kjell Dueland, informerte om Pensjonistforbundet og oppfordret folk til å melde seg inn.

Det var et vellykket arrangement med nærmere 40 engasjerte deltakere.

Foredragsholder og forfatter Tor Inge Vormedal

Foredragsholder og forfatter Tor Inge Vormedal

Leder Kjell Dueland

Leder Kjell Dueland