Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Internasjonal frivillighetsdagen

FNs dag for frivillig arbeid ble opprettet i allerede i 1985 og markeres 05. desember hvert år.

Pensjonistforbundets tillitsvalgte ute i lokalsamfunnet gjør en fantastisk jobb. En stor TAKK til dere, og alle andre frivillige for den uvurderlige jobben dere gjør!💖

Det frivillige arbeidet utgjør en verdi på over 78 milliarder i året - og der bidrar de eldre med hele 30 milliarder.