Internasjonal frivillighetsdagen

FNs dag for frivillig arbeid ble opprettet i allerede i 1985 og markeres 05. desember hvert år.

Pensjonistforbundets tillitsvalgte ute i lokalsamfunnet gjør en fantastisk jobb. En stor TAKK til dere, og alle andre frivillige for den uvurderlige jobben dere gjør!💖

Det frivillige arbeidet utgjør en verdi på over 78 milliarder i året - og der bidrar de eldre med hele 30 milliarder.