Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Høstkonferansene 2022

4 Høstkonferanser er blitt avholdt

Fra høstkonferansen i Ålesund.

Fra høstkonferansen i Ålesund.

Det har nå i september blitt holdt 4 høstkonferanser rundt om i fylket.

Kristiansund den 20. september med 32 deltagere.

Molde den 21. september med 49 deltagere.

Ålesund den 27. september med 30 deltagere.

Ulsteinvik den 28. september med 23 deltagere.

På konferansene var det orientering fra Fylkesstyret, og helseutvalget. Mellvin Steinsvoll orienterte fra Sentralstyret. Ellers var tema som Verving og Kurs tatt opp. Og etter Lunch var det som vanlig Lokallagenes time, hvor alle lag fikk presentere hva de hadde gjort og hvilke planer de hadde fremover. Det ble til slutt gruppearbeid hvor deltagerne fikk jobbe med tema til forslag til Landsmøtet 2023, her kom diskusjonene godt i gang og mange forslag er kommet inn.

Takk til alle deltagere for 4 gode høstkonferanser, som vi har fått gode tilbakemeldinger på.