Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

God Jul!

En julehilsen fra Eidsberg Pensjonistforening

Barna gleder seg til å møte sine besteforeldre

Barna gleder seg til å møte sine besteforeldre

Vi legger bak oss en høst med mange aktiviteter i regi av Eidsberg Pensjonistforening.

I den nye rackethallen har Grethe Løken en trofast gruppe med pensjonister som trimmer og danser hver torsdag formiddag. På samme sted har vi etablert en bocciagruppe med 10-12 deltagere som samles hver onsdag, og gjennomsnittsalderen er godt over 80. Dette vil fortsette på nyåret.

I festsalen og dansesalen på biblioteket har 27 menn og kvinner med noe svekket balanseevne kommet sammen hver torsdag til trening og hygge. Denne Sterk og Stødig gruppa ble etablert med midler skaffet til veie av vårt fylkeslag. Det har nettopp bli avgjort at denne aktiviteten skal fortsette med tre grupper à 14 deltagere i 2022.

Samarbeidet med de lokale helsemyndighetene vil fortsette med minst tre foredrag neste år. Eidsberg Sparebank vil også stille lokale og sine ansatte til vår disposisjon etter jul. Vi kan forvente orienteringsmøter om problemer knyttet til arveoppgjør og fremtidskontrakter. Etter ønske fra flere av våre medlemmer vil vi forhåpentligvis også ha nye kurs i bruken av nettbanken.

Vi har etablert Indre Østfold Datastue, som har hatt tre vellykkede kurs i bruken av PC og IPad denne høsten. Nye kurs vil starte på nyåret. Vi håper også å kunne etablere en avdeling i Trøgstad. Følg med!

Etter kommunesammenslåingen er det nå fire pensjonistforeninger i vår kommune. En viktig oppgave for disse foreningene er å påvirke de kommunale myndighetene og Eldrerådet slik at de kan forstå og dermed kunne forbedre de eldres levevilkår. For å gjøre dette arbeidet mer effektivt har Pensjonistforbundet funnet ut at det vil være fornuftig å ha et samarbeidsutvalg med representanter fra de fire foreningene. Et slikt utvalg ble etablert i desembermåned. Vi får håpe at dette utvalget vil utføre et arbeid til beste for alle eldre i vår kommune.

God jul og godt nytt år!