Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Engasjert kontingent-debatt på årsmøtet i PF Hedmark

Pensjonistforbundets nye kontingentsatser ble kraftig kritisert på årsmøtet. Rendalen pensjonistforening krever at saken tas opp med forbundet.

Jonny Haugseth, Rendalen pensjonistforening (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Jonny Haugseth, Rendalen pensjonistforening (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Nye kontingentsatser ble en varm debatt-potet på årsmøtet i PF Hedmark. Etter at landsmøtet i fjor vedtok økt medlemskontingent, har lokalforeningen i Rendalen etterlyst en begrunnelse for økningen. - Hvis det gis en god forklaring på hva merinntektene skal gå til, så er det kanskje greit. Men fortell hva formålet er! sa leder Jonny Haugseth, leder i Rendalen pensjonistforening.

Flere talere støttet forslaget og advarte mot at økt kontingent kan føre til frafall av medlemmer. Andre advarte mot å reise saken siden landsmøtet er høyeste myndighet , og vedtak der gjelder i tre år.

Flere pekte på at nåværende kontingent dekker en rekke tilbud og tjenester som kommer medlemmene til gode. Dessuten har de fleste andre sammenliknbare organisasjoner langt høyere kontingenter.

Etter en langvarig og svært engasjert debatt vedtok årsmøtet at styret skal sende kontingentsaken over til forbundet sentralt for å innhente uttalelse og kommentarer derfra.