Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldredag med gode historier

Evje og Hornnes pensjonistforening markerte eldredagen med lunsj, gode historier og matnyttige foredrag.

Stinn brakke på forsamlingshuset Furuly mandag 2. oktober.

Stinn brakke på forsamlingshuset Furuly mandag 2. oktober.

Etter en god lunsj, starta fylkesleder Ingrid Wisløff Jæger "ballet" på Furuly med kåseriet "Alderdommens særegenhet og utfordringer". Hun tok forsamlinga gjennom alderdommens gleder og sorger, godt ispedd gode historier og undrende spørsmål fra henne selv. Hun gikk særlig til angrep på digitaliseringa over en lav sko - og lurte på hva de gjør med alle dem som ikke er på nett - i forhold til sykehustime, togbillett, bussbillett, helsenorge.no osv. Latteren satt løst under kåseriet under de mange gode historiene; særlig da Ingrid fortalte om da hun skulle hente barnebarna i barnehagen, og det var en annen liten gutt der som lurte på hva hun gjorde der. "Jeg er bestemor, og henter barnebarna", forklarte Ingrid. "Mi bestemor e' au over 100 år", kom det ærlig fra gutten.

Fra Evje og Hornnes sparebank stilte banksjefen sjøl, Knut Kjetil Møen, opp for å informere om de ulike banktjenestene. I tillegg var Signe Birkeland fra banken med for å opplyse mer konkret om detaljene i banktjenestene. BankID (elektronisk legitimasjon/elektronisk signatur) er det viktigste å ha for å ta i bruk banktjenestene, dessuten må du ha smarttelefon og/eller nettbrett. BankID blir brukt ikke bare i nettbanken, men også i NAV, Posten, Skatteetaten, NAV, Helsenorge, innlogging hos leverandører, privat netthandel, signere avtaler, etablere fremtidsfullmakt mm. BankID på mobil skal fases ut, og blir ikke oppretta lenger. Kodebrikka skal vare. Nå er det bankID-app som kundene blir oppfordra til å ta i bruk (på mobil). Banksjefen minnet om at man også kan sette inn og ta ut penger i minibanken og i butikkene Spar, Joker, Kiwi når man har vanlig bankkort. Du trenger ikke bankID for å bruke vanlig bankkort og kredittkort, bruke minibanken, bobilbank, autogiro eller når du gir fullmakt til konto til en familiemedlem for å betale regninger mm.

Til slutt kom duoen Olga Espegren og Solveig Nordkvist på banen med sitt foredrag om "Bo trygt hjemme"-reformen, dvs. Stortingsmelding nr. 24. Aldersbæreevnen er på 3,1 i Evje og Hornnes (mot 4 på Agder) i 2022, mens aldersbæreevnen i 2040 vil være på 2,4 på Evje og Hornnes og 1,9 i 2050. Reformen er derfor en måte å møte disse framtidige utfordringene på.

Det viktigste for eldre folk er å kjenne tilhørighet, kjenne seg nyttig, ha oversikt og trygghet. Det er 8 overordna mål i reformen: levende og aldersvennlige lokalsamfunn, egnet bolig, info om hvordan endre boligen til å være mer aldersvennlig, økt bruk av helse- og velferdsteknologi, forutsigbarhet i tjenestene, rett kompetanse, utvikle tjenestene, medvirkning fra bruker og pårørende. Det er bare ett punkt som mangler, opplyste en i salen om: Penger. Solveig la dessuten til at også transport er et viktig moment for å bo trygt hjemme, og oppfordret alle de frammøtte til å være "direktør" i eget liv, dvs ta egne beslutninger på hvordan man vil leve og bo.

Roy Frimanslund takka for de gode innslagene, og oppsummerte det godt med denne avslutninga: Vi kom her som en god gjeng med pensjonister, men går hjem igjen som en strålende gruppe direktører!

Leder i Pensjonistforbundet Agder, Ingrid Wisløff Jæger, holdt publikum i ånde i en halv time med kåseriet "Alderdommens særegenhet og utfordringer".

Leder i Pensjonistforbundet Agder, Ingrid Wisløff Jæger, holdt publikum i ånde i en halv time med kåseriet "Alderdommens særegenhet og utfordringer".

Roy Frimanslund, som er leder i Evje og Hornnes pensjonistforening, hadde lagt opp til et flott program for å markere eldredagen på Evje.

Roy Frimanslund, som er leder i Evje og Hornnes pensjonistforening, hadde lagt opp til et flott program for å markere eldredagen på Evje.

Banksjef Knut Kjetil Møen hadde ei god informasjonsøkt.

Banksjef Knut Kjetil Møen hadde ei god informasjonsøkt.

Radarparet Solveig Nordkvist (tv) og Olga Rugsland Espegren ga tilhørerne god innsikt i den nye reformen "Bo trygt hjemme"; her fra helsekonferansen i PF Agder tidligere.

Radarparet Solveig Nordkvist (tv) og Olga Rugsland Espegren ga tilhørerne god innsikt i den nye reformen "Bo trygt hjemme"; her fra helsekonferansen i PF Agder tidligere.