Det nye styret i Pensjonistforbundet Troms

Disse ble valgt inn i det nye styret på årsmøtet 2023

Fra venstre Anne Dalheim, Arne Woldseth, Gerd Nordhus, Knut Harald Røang, Tove B. T. Andreassen, Geir Skåre, Werner Kiil og Reidun Melkild.

Fra venstre Anne Dalheim, Arne Woldseth, Gerd Nordhus, Knut Harald Røang, Tove B. T. Andreassen, Geir Skåre, Werner Kiil og Reidun Melkild.