Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Det nye styret etter årsmøte

Tirsdag, 21. mars var det årsmøte i Pensjonistforbundet Hordaland. Det ble et møte med livlige diskusjoner både under saksbehandlingen og i pausene. Men valgkomiteens innstilling til styre ble enstemmig vedtatt, og det ble ikke mange utskiftinger.

Fra venstre: John-Egil Davidsen leder i helseutvalget), Tore Fykse (ny, 3. vara), Vigdis Ravnøy (styreleder), Helge Haukeland (nestleder) Gunvor Riim Opedal (styremedlem), Oddrun Vabø (kasserer), Kari Foseid Aakre (1. vara), Egil Haaland (styremedlem), Torill Rødder Alvheim (2. vara), Vigdis Aarre Olsen (styremedlem), Knut Gullaksen (styremedlem)

Fra venstre: John-Egil Davidsen leder i helseutvalget), Tore Fykse (ny, 3. vara), Vigdis Ravnøy (styreleder), Helge Haukeland (nestleder) Gunvor Riim Opedal (styremedlem), Oddrun Vabø (kasserer), Kari Foseid Aakre (1. vara), Egil Haaland (styremedlem), Torill Rødder Alvheim (2. vara), Vigdis Aarre Olsen (styremedlem), Knut Gullaksen (styremedlem)

76 delegater fra 45 foreninger, gjester fra SAKO organisasjoner og nye lokalforeninger under etablering, observatører og hedersmedlemmer deltok på årsmøtet, totalt 100 personer.

Det ble en del diskusjoner under saksbehandlingen, spesielt vedr. innkomne forslag, men alle vedtak som ble fattet, fulgte styrets innstillinger - til dels med noen tilføyinger.

Årsmøtepapirene kan du laste ned litt lenger nede.

 • Hilsingstale v/ ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø
 • Jan Davidsen
 • Musikalsk avbrekk - allsang
 • Hilsingstale v/ ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø
 • Jan Davidsen
 • Musikalsk avbrekk - allsang
 • Hilsingstale v/ ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø
 • Jan Davidsen
 • Musikalsk avbrekk - allsang
 • Hilsingstale v/ ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø
 • Jan Davidsen
 • Musikalsk avbrekk - allsang
 • Hilsingstale v/ ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø
 • Jan Davidsen
 • Musikalsk avbrekk - allsang
 • Hilsingstale v/ ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø
 • Jan Davidsen
 • Musikalsk avbrekk - allsang
 • Hilsingstale v/ ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø
 • Jan Davidsen
 • Musikalsk avbrekk - allsang

Vedlegg

Her kan du laste ned årsmøtepapirene inkl. årsberetning og årsregnskap

Saksdokumentene 2023.pdf