Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Avholdt årsmøte 20. mars 2023

Pensjonistforbundet Rogaland avholdt sitt årsmøte 20. mars 2023 på Folkets Hus i Stavanger.

Delegater i full aktivitet

Delegater i full aktivitet

Her deltok flotte delegater fra lokalforeningene i Rogaland og sammen staket vi ut kursen for aktiviteten i fylket fremover.

Årsmøtet fikk besøk av Bjørn Egeli som er representant i sentralstyret i Pensjonistforbundet. Han hadde en svært informativ presentasjon om Pensjonistforbundet. Her fikk vi en gjennomgang av hvordan Pensjonistforbundet er organisert, og ikke minst alle de viktige sakene det jobbes med gjennom handlingsprogrammet. Dette er bl.a. trygdeoppgjøret, verving, skolering, digital opplæring. og arbeidet frem mot Landsmøtet 2023. Vi fikk også en gjennomgang av innstilling til nytt handlingsprogram hvor Pensjonistforbundet bl.a. krever større innflytelse på flere områder både nasjonalt, regionalt og lokalt, samt fast forhandlingsrett i de årlige trygdeoppgjørene. Pensjonistforbundet er en voksende organisasjon som er representert i hele landet. Vi er en viktig arena både når det gjelder det sosiale bidraget ute i lokalsamfunnet, men også når det gjelder de viktige eldrepolitiske sakene.

Årsmøtet ble avrundet med en stor takk til avtroppende tillitsvalgte som fikk utdelt et gavekort.

Vi takker alle delegatene for et godt møte, og ser fram til å fortsette arbeidet med å jobbe for et mer aldersvennlig samfunn!❤️

Sentralstyremedlem Bjørn Egeli

Sentralstyremedlem Bjørn Egeli

Avtroppende tillitsvalgte: f.v leder Hallfrid Kristoffersen, medlem Haldis Leverskjær, medlem valgkomite Steinar Hopsdal

Avtroppende tillitsvalgte: f.v leder Hallfrid Kristoffersen, medlem Haldis Leverskjær, medlem valgkomite Steinar Hopsdal

Et knippe av medlemmene i nytt styre. F.v medlem Jorunn Opedal, medlem Ole Larsen, Leder Herdis Gunn Rødne, medlem Bjørn Eirik Marcusson, medlem Kirsti Dybsjord

Et knippe av medlemmene i nytt styre. F.v medlem Jorunn Opedal, medlem Ole Larsen, Leder Herdis Gunn Rødne, medlem Bjørn Eirik Marcusson, medlem Kirsti Dybsjord

Leder Hallfrid Kristoffersen takket Bjørn Egeli for et flott innlegg!

Leder Hallfrid Kristoffersen takket Bjørn Egeli for et flott innlegg!