Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Knut Nilsen

25 artikler skrevet av Knut Nilsen

Deltakerene på julelunsjen kom til et fint pyntet julebord.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
Julelunsj for Narvik og omegn pensjonistforening og Fagforbundets pensjonistutvalgets medlemmer.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Debatt
Er innholdet i Hurdalsplattformen glemt.
Musikeren gjorde en utmerket jobb med å lede allsangen.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
Allsang på fylkesgrensen
Trine Håvardsen gir medlemmen en god informasjon om kommunes helsetjenestene som tilbyes innbyggere som trenger hjelp.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
Medlemsmøte i Narvik og Omegn Pensjonistforening 25.04.2023 kl. 12.00 i lokalene til Menighetshuset i Narvik.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Debatt
Protokoll fra årsmøte
Torbjørn Dåbach
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Annet
Årsmøte i Narvik og omegn pensjonistforening.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Politikk
Eldreomsorg Narvik kommune
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
2023 01 24 Referat fra medlemstreff NOPF kl. 12.00, Menighetshuset
104 personer deltok på julelunsjen som ble arrangert på Quality Grand Royal Hotel, Narvik den 23.11 2022.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
Julelunsj for pensjonister.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Politikk
Reduksjon i sykehjemsplasser?
Thea Berglung fenget forsamlingen med sitt foredrag.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Helse og omsorg
Helsefremmende kosthold for oss voksene.
En lydhør forsamling.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Trygghet
Et godt oppmøte i pensjonistforeningen
Ragnhild Løkås orienterer hva Narvik kommune har av planer og prosjekter for de eldre andgående Stortingsmeldingen "Leve hele livet"
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
Medlemstreff 24.05.2022
John Willy Edvardsen orienterer om eldreråders arbeid i kommunen.
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
Medlemsmøte 26.04.22
placeholder
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
Møte i pensjonistforeningen
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
Foredrag av direktør/museumsleder Ulf Torgersen
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Trygghet
Vedtekter For Narvik og omegn pensjonistforening
Trond Espen Robertson innledet med sang på årsmøte
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Annet
Årsmøte 17. februar 2022
Tur til Bjørnfjell august 2021
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
Årsmøte
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Annet
Møtereferat fra medlemsmøte 30.11.21
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Kultur
Gratis kino
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Annet
Vervekanpanje
Pensjonistmedlemmene lyttet intresert i det Jan Rognmo hadde på blokken om Erling Borch_Johnsen
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Annet
Medlemsmøte med kåseri og bingo
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Annet
Årsberetning med møteprotokoll
Narvik og Omegn Pensjonistforening/Annet
Tur til Bjørnfjell