Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kaare Bergmann Lervik

24 artikler skrevet av Kaare Bergmann Lervik

Mange fremmøtte
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Medlemsmøte i Vestnes Pensjonistlag onsdag 08.11.2023 klokka 1700.
Alvhild Vike tilbake ved pianoet.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Referat fra medlemsmøte på Maritz Kafe. 11.10.2023 klokka 1700.
Jan Ivar Slaaen, Nils Olav Talberg, Roar Selvnes, John Høgseth, Frode Varnes
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Medlemsmøte i Vestnes Pensjonistlag 13.09.2023.
På vandring mot våningshuset på Nesset Prestegård.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Sommertur nr. 2 for Vestnes Pensjonistlag.
Kaffe og svele i Kyllingstua.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Sommertur for Vestnes Pensjonistlag.
Kveldens hovedtaler, Paula Ness Skaar.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Medlemsmøte på Maritz Kafe 24.05.2023 klokka 1700.
Fortelleren Arild Hoksnes.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Medlemsmøte på Maritz Kafe 19.04.2023 klokka 1700.
Nostalgi i knitringen ved avspilling av vinylplater.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Medlemsmøte på Maritz Kafé.
Styret i Vestnes Pensjonistlag kommende år.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Årsmøte 2023
Eldreombod Bente Lund Jakobsen
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Eldreombodet – vaktbikkje og trekkhund
God underholdning av Astrid og Liv
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Medlemsmøte på Maritz Kafe.
Kveldens underholder, Bernt Fylling
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Medlemsmøte på Maritz Kafe.
Foto: Liv Birgit Holseter
Vestnes Pensjonistlag/Kultur
Tur til Nordøyane
Ivar Hol holdt foredrag.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Medlemsmøte på Maritz Kafe.
Lydhør forsamling i nye lokale.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Nytt møtelokale og ny møtessong i regi av Pensjonistforbundet
Rosekyrkja i Stordal. Vakker utvendig - særmerkt innvendig.
Vestnes Pensjonistlag/Kultur
Sommartur for Vestnes Pensjonistlag
Gerd held foredrag
Vestnes Pensjonistlag/Trygghet
Medlemsmøte i Vestnes Pensjonistlag
Lars Arne og Jostein underheldt.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Medlemsmøte i Vestnes Pensjonistlag
Vestnesingar.
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal - Årsmøte
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Årsmøte/Medlemsmøte i Vestnes Pensjonistlag
Vestnes Pensjonistlag/Kultur
Referat fra medlemsmøte 10.11.2021 klokka 1700. Møtested Vestheim.
Vestnes Shantykor i aktivitet
Vestnes Pensjonistlag/Kultur
Medlemsmøte i Vestnes Pensjonistlag
Havet bryt ved Alnes
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Pensjonisttur til Alnes og Ålesund
Musikkgruppa Werner Barth
Vestnes Pensjonistlag/Annet
Medlemsmøte i Vestnes Pensjonistlag