Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldreomsorg er kvinnekamp

Fordi gamle damer også er verdt noe!

Helse- og omsorgstjenestene er avgjørende for eldre kvinners helse. Derfor er eldreomsorg kvinnekamp!

 • Andelen eldre kvinner øker i årene fremover
 • Kvinner lever lenger enn menn - helseplager som følger av høy alder rammer dermed også flest kvinner
 • Mange eldre kvinner bor alene, særlig de aller eldste
 • To av tre som bor på sykehjem er kvinner – og de fleste ansatte er kvinner
 • Det forskes mindre både på eldre og på kvinners helse – eldre kvinner blir derfor dobbelt diskriminert

Pensjonistforbundet mener at kvinnehelse og eldreomsorg er kvinnesak

Er du enig med oss? Bli med i fellesskapet – vi jobber for kvinnesak hele året, ikke bare på 8. mars.

MELD DEG INN HER

Dette vil Pensjonistforbundet:

 • Styrke helse- og omsorgstjenestene, flere hender og mer penger
 • Mer forskning på eldre kvinners helse
 • Mammografi og livmorhals-screening uten aldersgrense
 • Forebygge vold og overgrep mot eldre kvinner
 • Tiltak mot ensomhet og underernæring
 • De laveste pensjonene må løftes
 • Bedre vilkår for pårørende

Eldre kvinner er dobbelt diskriminert

– Det er en dobbel diskriminering av eldre kvinner. Det forskes mindre både på eldre og kvinners helse, så denne gruppen rammes hardt av mangel på kunnskap, sier Wenche Malmedal, professor ved NTNU i Trondheim og leder for det sentrale helseutvalget i Pensjonistforbundet.

Sykdommer som for eksempel hjerteinfarkt kan gi andre symptomer og kreve annen behandling hos kvinner enn menn, men dette er det ikke forsket nok på. Man har antatt at det som gjelder for menn, også vil stemme for kvinner. Men vi er jo biologisk ulike!

Andre helseproblemer som rammer flere kvinner enn menn er blant annet benskjørhet, muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og demens. Kvinner er også i større grad fattige i alderdommen. 83,5 % av landets minstepensjonister er kvinner. Fattigdom øker sjansen for dårlig helse.

– Man skulle nesten tro at gamle damer ikke var verdt noe. Etter 50 års kvinnekamp er fremdeles 83 % av minstepensjonister kvinner. På en måte er det et nederlag, men samtidig må det motivere oss til å kjempe videre for et rettferdig samfunn, sier sentralstyremedlem i Pensjonistforbundet, Helga Hjetland.

Pensjonistforbundet mener det er på høy tid å ta kvinners helse på alvor. Det betyr også en storstilt satsing på eldreomsorgen, både for pasientene, de pårørende og de ansatte!

Støtt oss i kampen for kvinnehelse

Støtt Pensjonistforbundet i kampen for kvinnehelse og bedre eldreomsorg. Bli medlem i dag - fordi gamle damer også er verdt noe!

50 års kvinnekamp er ikke nok

Møt Helga Hjetland og professor Wenche Malmedal i dette webinaret fra 2023, om 8. mars og Kvinnehelseutvalget. Hjetland er sterk og tydelig når hun sier at 50 års kvinnekamp ikke er nok, og at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn fortsatt er for store, noe som fortsetter inn i pensjonstilværelsen og dermed livet ut.