Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldreomsorg er KVINNEKAMP

Helse- og omsorgstjenestene er avgjørende for eldre kvinners helse. Derfor er eldreomsorg kvinnekamp!

 • Andelen eldre kvinner øker i årene fremover
 • Kvinner lever lenger enn menn - helseplager som følger av høy alder rammer dermed også flest kvinner
 • Mange eldre kvinner bor alene, særlig de aller eldste
 • De fleste som bor på sykehjem er kvinner – og de fleste ansatte er kvinner
 • Det forskes mindre både på eldre og på kvinner – eldre kvinner blir derfor dobbeltdiskriminert

Pensjonistforbundet er opptatt av eldre kvinners helse!

Er du enig med oss? Bli med i fellesskapet – vi jobber for kvinnesak hele året, ikke bare på 8. mars.

MELD DEG INN HER

Dette vil vi:

 • Styrke helse- og omsorgstjenestene – flere hender og mer penger
 • Mer forskning på eldre kvinners helse
 • Mammografi og livmorhals-screening uten aldersgrense
 • Forebygge vold og overgrep mot eldre kvinner
 • Tiltak mot ensomhet og underernæring
 • De laveste pensjonene må løftes
 • Bedre vilkår for pårørende

Eldre kvinner er dobbelt diskriminert

– Det er en dobbel diskriminering av eldre kvinner. Det forskes mindre både på eldre og kvinner, så denne gruppen rammes hardt av mangel på kunnskap, sier Wenche Malmedal, professor ved NTNU i Trondheim og leder for det sentrale helse- og sosialutvalget i Pensjonistforbundet.

Sykdommer som for eksempel hjerteinfarkt kan gi andre symptomer og kreve annen behandling hos kvinner enn menn, men dette er det ikke forsket nok på. Man har antatt at det som gjelder for menn, også vil stemme for kvinner. Men vi er jo biologisk ulike!

Andre helseproblemer som rammer flere kvinner enn menn er blant annet benskjørhet, muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og demens. Kvinner er også i større grad fattige i alderdommen. 85% av landets minstepensjonister er kvinner. Fattigdom øker sjansen for dårlig helse.

En milliard er for lite

Pensjonistforbundet har gitt innspill til Kvinnehelseutvalget, som 2. mars publiserte en utredning om kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse.

Utvalget mener at det er tid for å ta kvinners helse på alvor og understreket behov for et statusløft for kvinners helse. De anbefaler å sette av en milliard kroner til å gjennomføre 75 tiltak som skal bidra til et helhetlig løft av kvinners helse.

Pensjonistforbundet er glad for at Kvinnehelseutvalget har foretatt en grundig utredning og for at de har lyttet til flere av våre innspill, men en milliard kroner er langt fra nok for å kunne lykkes med så gjennomgripende endringer som utvalget mener trengs. Av den ene milliarden er kun 32,5 millioner øremerket tiltak rettet mot eldre kvinner.

Dette er alt for puslete, mener Pensjonistforbundet som forutsetter at politikerne vil være langt mer ambisiøse på våre eldre kvinners vegne.

– Etter 50 års kvinnekamp er fremdeles 85 prosent av minstepensjonister kvinner. På en måte er det et nederlag, men samtidig må det motivere oss til å kjempe videre for et rettferdig samfunn, sier sentralstyremedlem Helga Hjetland.

Du møter henne og professor Wenche Malmedal i dette webinaret om 8. mars og Kvinnehelseutvalget:

Er du enig i saken?

Bli med oss på laget!

MELD DEG INN NÅ

Foto: Anna Shvets / Pexels og iStock