Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Markering 7. juni

6. juni 2019: 5000 pensjonister samlet seg foran Stortinget. I år gjør vi det igjen: hold av 7. juni og møt opp kl 12.00. (Foto: Johnny Syvertsen)

PENSJONISTENE HEVER STEMMEN!

For tre år siden samlet Pensjonistforbundet 5000 mennesker foran Stortinget for å demonstrere vår misnøye med reguleringen av pensjoner.

7. juni gjør vi det igjen!

Statens tilbud i trygdeoppgjøret viser en manglende forståelse for alders- og uførepensjonisters situasjon. Alderspensjoner underreguleres i forhold til lønningene. Men de som lever av pensjon får i beste fall 2/3 av den lønnen de hadde som yrkesaktive. Og de har de samme utgiftene som alle andre.

Vi krever derfor at pensjonene reguleres om lag som lønningene – det må bli slutt på underreguleringen!

Staten «tilbyr» pensjonistene en halvering av etterslepet fra 2021 – og vil frata oss to milliarder kroner.

Dette finner vi oss ikke i!

LES MER OM MARKERINGEN HER.

PROGRAM:

NB: Ca.-tider

Kl. 12.00 Velkommen v/ generalsekretær Arne Halaas

Kl. 12.05 Appell v/ forbundsleder Jan Davidsen

Kl. 12.15 Appell v/ Bjørnar Moxnes, Rødt

Kl. 12.20 Appell v/ Kirsti Bergstø, SV

Kl. 12.25 Appell v/ Sylvi Listhaug, Frp

Kl. 12.30 Appell v/ Olaug Bollestad, Krf

Kl. 12.35 Appell v/ Politiets Pensjonistforbund, sentralstyremedlem Egil Haaland

Kl. 12.40 Appell v/ Telepensjonistenes forbund, leder Tore Haugland

Kl. 12.45 Appell v/ Harald Bjørløw, som representerer pensjonerte lærere og førskolelærere

Kl. 12.50 Appell v/ Landsforbundet for offentlige pensjonister, LOP, Torild Ofstad

Kl. 12.55 Avslutning v/ forbundsleder Jan Davidsen