Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

PENSJONISTENE HEVER STEMMEN

For tre år siden samlet Pensjonistforbundet 5000 mennesker foran Stortinget for å demonstrere vår misnøye med reguleringen av pensjoner.

7. juni 2022 samles vi igjen!

Hvorfor?

Statens tilbud i trygdeoppgjøret viser en manglende forståelse for alders- og uførepensjonisters situasjon. Alderspensjoner underreguleres i forhold til lønningene. Men de som lever av pensjon får i beste fall 2/3 av den lønnen de hadde som yrkesaktive. Og de har de samme utgiftene som alle andre.

Vi krever derfor at pensjonene reguleres om lag som lønningene – det må bli slutt på underreguleringen!

Staten «tilbyr» pensjonistene en halvering av etterslepet fra 2021 – og vil frata oss to milliarder kroner.

Dette finner vi oss ikke i!

I en tid der alle priser stiger, er det ingen tvil om at de som har minst, får det vanskeligst. Og når pensjonene kun reguleres med prosent, får de som har de laveste pensjonene, det laveste tillegget. På den måten øker forskjellene blant pensjonistene, år for år.

Det er skuffende at sittende regjering ikke vil bidra til å utjevne forskjellene, ved å gi litt mer til de som har de laveste pensjonene.

En enslig minstepensjonist får 670 kroner mer i måneden med dette oppgjøret. Det er ikke nok!

Hvor?

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

Når?

Tirsdag 7. juni kl. 12.00

Hvem?

Vi ønsker alle uføre- og alderspensjonister velkommen til denne markeringen, for å vise Stortinget og regjeringen at vi står sammen og er utålmodige. Vis at du bryr deg og at pensjonister også kan si ifra!

Underskriftskampanje

Har du ikke mulighet til å møte opp på markeringen foran Stortinget 7.juni for å understreke våre krav? Bli hørt likevel ved å signere vår underskriftskampanje, og stå sammen med oss når trygdeoppgjøret kommer til Stortinget for sluttbehandling. Over 11.000 har allerede signert!

Signer vårt opprop her

PROGRAM

NB: Ca.-tider

Kl. 12.00 Velkommen v/ generalsekretær Arne Halaas

Kl. 12.05 Appell v/ forbundsleder Jan Davidsen

Kl. 12.15 Appell v/ Bjørnar Moxnes, Rødt

Kl. 12.20 Appell v/ Kirsti Bergstø, SV

Kl. 12.25 Appell v/ Sylvi Listhaug, Frp

Kl. 12.30 Appell v/ Olaug Bollestad, Krf

Kl. 12.35 Appell v/ Politiets Pensjonistforbund, sentralstyremedlem Egil Haaland

Kl. 12.40 Appell v/ Telepensjonistenes forbund, leder Tore Haugland

Kl. 12.45 Appell v/ Harald Bjørløw, som representerer pensjonerte lærere og førskolelærere

Kl. 12.50 Appell v/ Landsforbundet for offentlige pensjonister, LOP, sentralstyremedlem Turid Schuller Sølland

Kl. 12.55 Avslutning v/ forbundsleder Jan Davidsen

Uten dere, lykkes vi ikke.