Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Webinarer

I videoen over: Leder for helseutvalget og professor Wenche Malmedal forklarer omfanget av vold mot eldre og hva som må gjøres.

Her finner du Pensjonistforbundets kurs, seminarer og foredrag holdt på nettet, kalt «webinarer» (av web + seminar). Kanskje vil webinarene gi deg svar på noe du lurer på, mot til å lære nye nytt eller inspirasjon til å engasjere deg.

Kommende webinarer

Du finner informasjon om webinarene på denne siden etter hvert som datoer og tema blir bestemt. Del gjerne filmene i din pensjonistforening eller med dine venner.


Avholdte webinarer

Her er en oversikt over tidligere webinarer. Noen av disse kan ses i opptak.

Kvinnehelse

Mars 2023: Sentralstyremedlem Helga Hjetland og helseutvalgsleder og professor Wenche Malmedal snakker om kvinnehelse.

Se webinaret i opptak

Demografi og kommuneøkonomi

Februar 2023: Tidligere ordfører Jon Skarvøy forteller om demografi (folketall) og forventet utvikling i årene som kommer. Innledning ved forbundsleder Jan Davidsen.

Se webinaret i opptak

Fripoliseproblemet i livsforsikringsselskapene

November 2022: Rådgiver Thorstein Øverland forklarer hva fripoliseproblemet går ut på, hvem som rammes og hvorfor dette er en viktig sak for Pensjonistforbundet.

Se webinaret i opptak

Om fremtidsfullmakt

Mars 2021: For alle. Innledere: Kolbotn Advokatfellesskap v/ Solveig Brorson Olson og Christin Ruud Ulfsryggen

Se webinaret i opptak.

Eldres representasjon i kommunestyrene

Februar 2021. Burde det vært flere eldre i kommunestyrene? Ved Eyvind Frilseth.

Se webinaret i opptak

Nye nettsider

Desember 2020: Internt webinar for tillitsvalgte og ansatte.

Teknologiens rolle i en tryggere hverdag

Desember 2020. Ikke tilgjengelig i opptak

Velferdsteknologi for alle

November 2020: Se opptak av webinaret her.

Frokostwebinar om eldre og bolig

November 2020: For alle. Innleder: Margrethe Gaassand, NBBL, Huseierne og Aldersvennlig Norge.

Se webinaret i opptak på NBBLs YouTube-side her.

Ny kommunikasjons-strategi

November 2020. Internt webinar. Webinaret er tilgjengelig i opptak for tillitsvalgte.

Velferdsteknologi: Utfordringer med demens

Oktober 2020. Se webinaret i opptak her

Statsbudsjettet 2021

Oktober 2020. Se webinaret i opptak her.

Hjelpemidler 

Oktober 2020: Se webinaret i opptak her

Eldreråd i arbeid

September 2020. Se webinaret i opptak.

Fremtidens omsorgsboliger

September 2020: Se webinaret i opptak her

Vervemuligheter

September 2020. Internt webinar. Tilgjengelig i opptak for tillitsvalgte.

Resultat av trygdeoppgjøret

September 2020. Se webinaret i opptak her

Krav til trygdeoppgjøret

September 2020. Se webinaret i opptak her.

Utrednings- og behandlingsteknologi

Om digital hjemmeoppfølging og presentasjon av seks løsninger som finnes der ute. Fra 4. september 2020.  Se webinaret i opptak her

Egenbehandling og forebygging

Om utfordringer og behov i de offentlige tjenestene. Presentasjon av ulike løsninger innen egenbehandling og forebygging. Fra 28. august 2020. Se webinaret i opptak her

Teknologi og frivillighet

Teknologi og frivillighet har fått en ny dimensjon med coronaviruset. I dette webinaret ser vi nærmere på løsninger som setter gode gjerninger og ideer i system. 20. august 2020. Se webinaret i opptak her

Hva fikk pensjonistene i revidert nasjonalbudsjett?

Revidert nasjonalbudsjett ble behandlet av Stortinget 19. juni - og Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Norman oppsummerer sammen med forbundsleder Jan Davidsen resultatet for pensjonistene på dette webinaret. Holdt 23. juni 2020:  Se webinaret her

Webinar om tekniske hjelpemidler i hjemmet

Huseierne og Pensjonistforbundet presenterer resultatene fra ny stor undersøkelse gjennomført av Ipsos. Opptak fra 16. juni 2020. Se webinaret her

Trygghet og mestringsteknologi

  • Utfordringer og behov.  - Hvordan kan fremtidens tjenestetilbud se ut?  - Løsninger som lar oss mestre hverdagen på en bedre måte Publisert av Norwegian Smart Care Cluster 29. mai 2020.  Se webinaret her

Webinar om digital hjemmeoppfølging

  • Hva er digital hjemmeoppfølging og hvordan jobber man strategisk med dette på nasjonalt nivå? - Digital hjemmeoppfølging i kommunene - Må de eldre digitaliseres? - Hva finnes av løsninger? Publisert av Norwegian Smart Care Cluster 15. mai 2020. Se foredragene om digital hjemmeoppfølging her