Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Smarttelefonen tlf 22 600 700

Er du pensjonist og trenger litt ekstra hjelp med nettbrett eller smarttelefon? Ring vår hjelpetelefon for digitale spørsmål - Smarttelefonen. Det er en gratis telefontjeneste for alle pensjonister.

Du kan ringe på tlf. 22 600 700 tirsdag-torsdag fra klokken 9-12 (med unntak av juli måned).

Alle som ringer Smarttelefonen er garantert anonymitet, og rådgiverne har taushetsplikt.

For å kunne levere en best mulig tjeneste, loggfører vi:

  • antall innringere
  • type spørsmål
  • om vi klarte å gi et tilfredsstillende svar over telefon

NB! Vi besvarer ikke spørsmål om digitale banktjenester. Vi har valgt å fokusere på nettbrett og smarttelefon, ikke PC.

Les om våre andre hjelpetelefoner.