Smarttelefonen tlf 22 600 700

Er du pensjonist og trenger litt ekstra hjelp med nettbrett eller smarttelefon? Da kan du ringe Pensjonistforbundets hjelpetelefon for digitale spørsmål - Smarttelefonen. Dette er en gratis telefontjeneste for alle pensjonister.

NB! Vi besvarer ikke spørsmål om digitale banktjenester. Vi har valgt å fokusere på nettbrett og smarttelefon, ikke PC.

Nummeret til Smarttelefonen er 22 600 700

Smarttelefonen har åpningstid:

  • Tirsdag fra klokken 09.00 til 12.00
  • Onsdag fra klokken 09.00 til 12.00
  • Torsdag fra klokken 09.00 til 12.00

Smarttelefonen er stengt i juli.

Full anonymitet

Alle som ringer denne tjenesten er garantert anonymitet, og rådgiverne har taushetsplikt.

For at Pensjonistforbundet skal kunne levere en best mulig tjeneneste og finne ut om Smarttelefonen er nyttig, ønsker vi på enkelt vis å loggføre

  • antall innringere
  • type spørsmål
  • om vi klarte å gi et tilfredsstillende svar over telefon

Denne enkle loggføringen skal både brukes til å utvikle telefontjenesten faglig, men også si noe om hvor mange rådgivere vi bør ha på plass i de aktuelle åpningstidene.

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer spørsmål angående digitale banktjenester.