Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seminar om Samordningsfellen

Dette seminaret om Samordningsfellen ble arrangert i kinosalen på Stortinget 20. mai 2022.

Formålet med seminaret var å belyse fakta knyttet til at offentlig ansatte i aldersgruppene fra 1944 til 1963 får lavere og lavere pensjon dess lenger de arbeider etter 67 år pluss levealdersjustering.

Per Olaf Lundteigen, leder av storfraksjonen arbeid og sosial til Sp og Ap, inviterte til arrangementet og var møteleder.

1. Introduksjon

  • Møteleder Per Olaf Lundteigen ønsker velkommen.
  • Åpning ved Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

2. Eksempler: Svein Grindahl

Belyst ved eksempler på personer som har arbeidet lenger enn 67 år + levealdersjustering.

Svein Grindahl (tidligere ligningssjef i Halden kommune og ansatt på ligningskontoret i Sarpsborg) presenterer sitt eget tilfelle og tilfellet til sekretær ved tinglysingskontoret på Hønefoss, Lillian Lorentzen.


3. Eksempler: Steinar Evensen og Jose Gonzalez

Steinar Evensen er gravemaskinfører fra Drammen. Jose Julio Cabeza Gonzalez presenterer sitt tilfelle og Paul Knutsens.


4. Eldreombudet

Eldreombud Bente Lund Jacobsen:


5. Bjarne Jensen

Professor emeritus Bjarne Jensen:

Sammenligning av systemet før 2011, etter 2011 for aldersgruppene 1944-62, 1963-, og ordningene for statsråder og stortingsmedlemmer.


6. Hva skjedde i 2009: Anders Folkestad

Hva var konklusjonene i forhandlingene mellom organisasjonene og staten fra 2009 og det partssammensatte utvalget som leverte sin rapport i mars 2009?

Anders Folkestad (UNIO):


7. Hva skjedde i 2009: Steinar Fuglevaag

Hva var konklusjonene i forhandlingene mellom organisasjonene og staten fra 2009 og det partssammensatte utvalget som leverte sin rapport i mars 2009?

Steinar Fuglevaag (LO):


8. Arbeidstakerorganisasjonenes syn

Anders Kvam, Akademikerne

Merete Onshus, YS

Erik Orskaug, UNIO

Steinar Fuglevaag, LO


9. Uavhengig ekspert

Vurdering fra uavhengig ekspert: Alexandra Plathe, leder i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning:


10. Victor Normans tilfelle

Victor Norman presenterer sitt tilfelle og drøfter problematikken i samfunnsmessig sammenheng:


11. Politiske partier

Synspunkter fra de politiske partiene i Stortingets arbeids- og sosialkomité og partier som ikke er representert der.

Stein Stugu (Rødt)

Solveig Schytz (Venstre)


12. Kommentar fra professor emeritus Bjarne Jensen


13. Åpen mikrofon

Kommentarer fra:

  • Andreas Moen, advokat NITO

  • Jo Feiring, Sykehuset Innlandet

  • Hans Ravndal, miljøterapeut rusomsorgen

  • Svein Grindahl

  • Ute Ergül, kom fra Berlin til Norge i 1977

  • Victor Norman

  • Geir Martinussen


14. Oppsummering og konklusjon

Ved Per Olaf Lundteigen (Sp) og forbundsleder Jan Davidsen: