Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Rapporter og protokoller

Pensjonisters levekår

Økonomi, pensjon, skatt, kjøpekraft og bosituasjon

Pensjonisters levekår, 2023

Samordningsfellen

En rapport om hvordan offentlig ansatte taper pensjon av å jobbe lenger enn til 67 år – og samfunnsøkonomiske konsekvenser

Rapport - Samordningsfellen, 2019

Trygdeoppgjøret

Protokoll: Trygdeoppgjøret 2021. Endelig protokoll, ASD, Pensjonistforbundet.

Trygdeoppgjøret 2021 endelig Protokoll ASD Pensjonistforbundet

Bolig

Eldre og velferdsteknologi. Laget av Ipsos for Huseierne og Pensjonistforbundet. Juni 2020

Huseierne og Pensjonistforbundet: Eldre og velferdsteknologi (rapport)

Endelig rapport: Hvor vil eldre bo? Laget av Ipsos for Huseiernes Landsforbund og Pensjonistforbundet, 17. september 2018

Endelig rapport Hvor vil eldre bo 2018

Menon-rapport: Utredning av bostøtten med fokus på effekter for brukerne

Menon-rapport 106-2020 - Utredning av bostøtten med fokus på effekter for brukerne

"Dette skjer ikke. Eller gjør det?"

"Dette skjer ikke. Eller gjør det?" (PDF)

Rapport om seksuelle overgrep mot eldre.

Rapporten "Dette skjer ikke. Eller gjør det?" (PDF)

Rapporten "Dette skjer ikke Eller gjør det." PDF - Sammendrag

Rapporten "Dette skjer ikke Eller gjør det." PDF - Sammendrag

This is not happening. English SUMMARY report

This is not happening. English SUMMARY report

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter koronaen

Rapport om den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter koronaen

200823 - Rapport om den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter koronaen (PDF)

Eldre i media

Rapport: Kildebruk i norske nyhetsmedier 2019/2020 (PDF)

Rapport_Eldre-i-media_Kildebruk-i-norske-nyhetsmedier-2019-2020-pdf