Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Teknologiambassadører

VELFERDSTEKNOLOGI ER FOR ALLE!

På møterom Scandic Alta. Fra venstre Solveig Zahl-Johansen, Karstein Kristiansen, Jan Sundby, Hagbart Grønmo, Per-Einar Fiskebeck, Ellen Gregersen, Eva Sætrum og Alf Stenersen

På møterom Scandic Alta. Fra venstre Solveig Zahl-Johansen, Karstein Kristiansen, Jan Sundby, Hagbart Grønmo, Per-Einar Fiskebeck, Ellen Gregersen, Eva Sætrum og Alf Stenersen

Befolkningsutviklingen er slik at det blir stadig flere eldre som har behov for helsetjenester og færre til å utføre tjenesten, noe som skaper en del utfordringer. Pensjonistforbundet kurser frivillige pensjonister i temaet velferdsteknologi. Deres oppgave er å spre kunnskap om hva vi selv kan gjøre - og kommunen kan bidra med – for at vi kan bo trygt hjemme lenger.

Velferdsteknologi kan hjelpe

Velferdsteknologi er teknologiske hjelpemidler som kan bidra til trygghet og aktivitet, som for eksempel trygghetsalarm, fallsensor, medisindispenser eller trapperullator. Eller det kan være velværeteknologier som gjør livet litt enklere, eksempelvis en robotstøvsuger eller robotplenklipper. De teknologiske hjelpemidlene bidrar både til å avlaste helsetjenesten og gjør at du kanskje kan bo lenger hjemme i egen bolig.

Kursing av frivillige

Pensjonistforbundet kurser frivillige pensjonister i temaet velferdsteknologi. Kursdeltakerne lærer om hvorfor det er helt nødvendig at teknologien inngår i fremtidens helsetjenester, og de får kunnskap om hvilke hjelpemidler som finnes. Noe tilbys av kommunen, noe kan man låne av hjelpemiddelsentralen og noe kan man kjøpe selv.

Pensjonistene som melder seg til kurs har ulik yrkes- og erfaringsbakgrunn, og alle blir våre teknologiambassadører. Foreløpig har Pensjonistforbundet kurset omtrent 300 frivillige, og vi vil gjerne kurse flere!

Teknologiambassadørene besøker pensjonistforeninger og lag for å fortelle om hvilke muligheter som finnes. De kan også være en samarbeidspartner eller brukerstemme i kommunen.

På besøk på Smarthus. Fra venstre: Jan Sundby fra Hammerfest, Per-Einar Fiskebeck fra Vadsø, Eva Sætrum fra Hasvik, Hagbart Grønmo fra Karasjok, Arne Josvald Sabbasen fra Tana, Karsten Kristiansen fra Sør-Varanger, Solveig Zahl-Johansen fra Båtsfjord, Alf Magnar Stenersen fra Hammerfest og Ellen Gregersen fra Måsøy.

På besøk på Smarthus. Fra venstre: Jan Sundby fra Hammerfest, Per-Einar Fiskebeck fra Vadsø, Eva Sætrum fra Hasvik, Hagbart Grønmo fra Karasjok, Arne Josvald Sabbasen fra Tana, Karsten Kristiansen fra Sør-Varanger, Solveig Zahl-Johansen fra Båtsfjord, Alf Magnar Stenersen fra Hammerfest og Ellen Gregersen fra Måsøy.

Ni teknologiambassadører i Finnmark

Denne uken inviterte prosjektleder Anne-Kari Minsaas ambassadørene i Finnmark til Alta for å erfaringsutveksling. Det ble også tid til å et nyttig besøke i SMART-huset i kommunen, der Hege Stenbakk orienterte om tekniske hjelpemidler som kan gjøre at man kan bo hjemme trygt, og en omvisning ved Alta omsorgssenter med Børge Martinussen.

Velferdsteknologi er selvfølgelig bare en liten bit av helsetjenestene, men kan bidra til økt trygghet for hjemmeboende, pasienter og ikke minst pårørende. Det kan også bidra til en bedre arbeidshverdag for ansatte i tjenesten og smartere måter å jobbe på.

Hege Stenbakk på Smarthuset forfalte om tekniske hjelpemidler som kan gjøre at eldre kan bo hjemme lenger og trygt.

Hege Stenbakk på Smarthuset forfalte om tekniske hjelpemidler som kan gjøre at eldre kan bo hjemme lenger og trygt.

Omsorgssenter i Alta.

Teknologiambassadører var også på omsorgssenter i Alta og fikk se og høre om senteret.

Børge Martinussen, Alta omsorgssenteret

Børge Martinussen, Alta omsorgssenteret

Kafe på Alta omsorgssenteret.

Kafe på Alta omsorgssenteret.