Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Rekordhøy medlemsvekst

Pensjonistforbundet fortsetter veksten i antall nye medlemmer. I løpet av første halvår har 21 000 personer meldt seg inn i forbundet som har 244 588 medlemmer pr. 1. juli i år.

Pensjonistforbundet har fått mange nye medlemmer i 2018. (Foto: Johnny Syversen)

Pensjonistforbundet har fått mange nye medlemmer i 2018. (Foto: Johnny Syversen)

Opprinnelig publisert 06. juli 2018 – av Kristin Ruud

– Vi har en ambisjon om å vokse enda mer. Pensjonistene som gruppe trenger å være organisert og stå sammen skal vi få gjort noe med underregulering av pensjon og tap av kjøpekraft for alderspensjonister, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundet har de siste årene stått i bresjen for å få «slippen» tilbake på papir, noe alle som ønsker det får fra 1. juli i år. Og nå varsler forbundet at det vil ta juridiske grep for å finne ut om lovligheten av at alderspensjonen reguleres lavere enn prisvekst for fjerde året på rad.

Til tross for at Pensjonistforbundet også mister medlemmer av naturlige årsaker, vokser organisasjonen. 244 588 medlemmer gjør Pensjonistforbundet til en av de største organisasjonene i Norge.

- Vi blir stadig flere eldre i landet, men vi har ikke vært like god på å organisere oss. Det trenger vi fremover, ikke bare på grunn av regulering av pensjon. Vi ser også at det er utfordringer i blant annet kommuneøkonomien. Det er kommunene som skal betale for eldreomsorgen, sier Davidsen og understreker at kampen for anstendig pensjon og verdig eldreomsorg vil være minst like viktig for dagens unge som 80-åringene. – Vi kjemper for rettigheter som også kommer neste generasjon til gode, understreker Jan Davidsen.