Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 19.05

Torsdag 19.05 var det medlemsmøte i Kragerø Pensjonistforening. Tor Dønvik, fra Skåtøy snakket om trebåter, og da særskilt kogger, litt om opprinnelsen til betegnelsen kogg. Iris ønsket velkommen og startet med å lese takkebrev fra Frelsesarmeen. Vi bevilget kr 2000 på årsmøtet. Dag Westhrin orienterte kort om pensjonistoppgjøret. Deretter sang vi De nære ting, med flott akkompagnement av Kjetil Valldal. Tor Dønvik snakket om kogger Han trakk historiske linjer, fra Vikingtiden, og hvordan kysten og sjøen var ferdselsvei, med påvirkning fra Danmark, Tyskland, Nederland og England. Kilde er blant annet Sverres saga fra tiden rundt 1180 til 1200 En liten digresjon om drikkekultur. På den tiden var vin var billig i Bergen - billigere enn øl. I Kragerø - kom øyfolka til byen, drakk og koste seg. Mang en øyungdom fikk på 50 og 60-tallet høre fra politiet: «Kom dere i koggen og pell dere hjem». Kogger i Bergen - 1349 - er omtalt i Islands saga - som kom fra England, der hadde Svarteduen herja fælt. Dansker har skrevet om sandskuter og skutehandel. Fra Kragerø og sørver hadde vi Nedenesprivilegiene - fra Gjernestangen til Lista. Vi leverte trelast versus korn fra Danmark. Klitgård: Skutehandel. Det skal ha kommet 160 slekter fra Danmark til Sørlandet. Såvidt vi vet skal det ha kommet 11 danske slekter til Kragerø. Om koggen, og om ulike navn på båttypen. Sørover brukes sjekte, nord for Larvik snekke, kogg slik vi kjenner den i Kragerø, brukes på Telemarkskysten. Et annet navn på trebåter, særlig på vestlandet og nordover er sjark. det er avledet av akusherka, som er et russisk ord som betyr jordmor. Sjarkene fraktet sannsynligvis jordmødre og ble derfor kalt jordmorbåt, etterhvert forenklet og avledet til sjark. Båter, og båttyper Kogg var en båttype fra blant annet Friesland, Tyskland og Nederland. Tyske koggene som kom til blant annet Bergen, såkalte hansakogger var flatbunna og ganske "klumpete" båter. Klinkbygging var en viking-tradisjon. Vikingbåtene ligner på våre kogger, og enda mer på Vestlandsbåter som oselver. I 1962 fant man en kogg i Bremen. Den båttypen vi i dag kaller kogg her i Kragerø har vi vel 100 trebåter. Allsang med Kjetil Kjente og kjære sanger med Kjetil fra Alle fugler, jeg gikk en tur på stien, Kom mai du skjønne milde. Blåklokkevikua, og mange flere. Det var hyggelig og veldig vellykka. Det ble mange hyggelige gjenhør med mange trivelige sanger. Etterpå var det servering og utlodning. Trond Dahlin takket Britt Mentzen for hennes innsats for foreningen gjennom mange år. Kl. 19 var det vel hjem og mange fornøyde medlemmer, før vi ønsket god sommer. ********* Etter dette underholdt Kjetil Valldal med sang, hvor vi fikk stemme i kjente og kjære sanger. Det ble en særdeles hyggelig sangstund. Tradisjonen tro fulgte servering, og avslutning med utlodning.

Kjetil Valldal synger og underholder

Kjetil Valldal synger og underholder

Tor Dønvik forteller om trebåter, og kogger

Tor Dønvik forteller om trebåter, og kogger

Allsang

Allsang

Møte