Det spilles sjakk på Haugerud i Oslo.

Inngår samarbeid med Norges Sjakkforbund

- En flott aktivitet for å skape gode møter mellom mennesker.


Norges Sjakkforbund (NSF) startet i 2019 opp prosjektet «Sjakk & Samfunn». Målet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre sjakk for flere, og i samarbeid med viktige samfunnsområder skape lavterskel sjakkaktiviteter der alle kan bli med.

Metatekst

Høsten 2020 er hovedsatsingsområdet til Sjakk & Samfunn eldresektoren, og med hjelp fra Pensjonistforbundet lanserer

de en nasjonal satsing for å skape flere og bedre sjakktilbud for seniorer i hele landet. 

Påmelding er åpent for seniorsentre, lokalforeninger og andre treffsted for pensjonister. De som melder seg på vil motta en gratis sjakkpakke bestående av koffert med ni sjakkbrett og brikkesett, tilgang til digital ressursbank, samt månedlig nyhetsbrev med nyheter, inspirasjon og tips.

– Vi gleder oss til å jobbe med Pensjonistforbundet, og har tro på at vi sammen kan skape mye moro og glede, sier prosjektleder Martin Johannessen i Sjakk & Samfunn.

Aryan Tari spiller sjakk mot pensjonister på Haugerud.

– Siden oppstart i 2019 har vi sett at sjakk er en flott aktivitet for å skape gode møter mellom mennesker. Det er også mye forskning på at inkluderende aktiviteter som sjakk kan være med på å øke livsglede hos mange. I tillegg er sjakk knallgod hjernetrim! Vi tror mange seniorer vil få glede av tilbudet, sier Johannessen.

Norges Sjakkforbund er bevisst farene vedrørende Covid-19, og har laget en veileder for smittervernstiltak som prosjektet følger .

Påmelding skjer via prosjektets hjemmeside Sjakkogsamfunn.no/senior, og det er mulig å melde seg på prosjektet allerede nå. Utstyr forventes å sendes ut i uke 40. 

0 resultater