MEDLEMSMØTE.

Så er møtesesongen i gang

Mye skal skje denne høsten og i løpet av vinteren.
Etter Kommunevalget skal det bl.a. velges nytt eldreråd, og vi håper på økt aktivitet med bl.a. Kurs for eldrerådsrepresentanter, samt styrekurs når Årsmøtet er avholdt.

Etter Kommunevalget er det særlig spørsmålet om disponering av "Fuglelia", som blir spennende for oss pensjonister og følge med.

* Oppnår vi å få disponere den tomme barnehagebyggingen til aktivitetssenter?

* Vil Kommunen være med på å starte en frivilligsentral i Kommunen, gjerne med kontorsted "Fuglelia"?

Dette er to spørsmål som har opptatt oss i pensjonistforeningene i Balsfjord i snart fire år. Nå har vi et berettiget håp om å få positive svar fra det nyvalgte Kommunestyret.

Samarbeidet mellom de fem Pensjonistforeningene i Balsfjord skal vi også videreutvikle og styrke i tiden fremover. Så vi har mange meningsfylte aktiviteter å ta fatt på. VEL MØTT TIL  MØTESESONGEN !

 

0 resultater