Siste årsmøte i Pensjonistforbundet Vest-Agder

Årsmøtet ble holdt på Utsikten Hotell i Kvinesdal onsdag 13. mars.

Det møtte tilsammen 37 delegater og Bjørn Egeli representerte Sentralstyret.

Årsmeldingen viste en god aktivitet, og regnskapet viste at økonomien var god.

Det ble enstemmig vedtatt av Pensjonistforbundene i Aust- og Vest-Agder slås sammen til en forening fra og med årsmøtet 2020.

Fusjonskomiteen fortsetter arbeidet fram til da.

0 resultater