Samling av tillitsvalgte i Lyngdal

Etter landsmøtet

Etter landsmøtet var tittelen på konferansen for tillitsvalgte som ble holdt på Rosfjord hotell i Lyngdal mandag 10. september 2018.

Konferansen samlet 41 deltakere,

Generalsekretær Harald Norman gikk gjennom Handlingsprogrammet som var vedtatt på landsmøtet i juni 2018,

Han kommenterte de enkelte avsnittene og fikk hele tiden reaksjoner fra de frammøtte.

Den vellykkede aksjonen "Jeg vil se slippen min" ble selvsagt også berørt, og han framhevet også arbeidet med å få et egenandelssystem for tannbehandling.

Medlemstallet har økt etter landsmøtet, men målsetningen er å fortsette økningen. Jo flere medlemmer, jo sterkere står forbundet i forhandlinger med det offentlige.

Det ble også gitt informasjon om arbeidet i fylket denne høsten.

0 resultater