Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Landsmøtet

Landsmøtet er Pensjonistforbundets øverste organ. Sakene vi kjemper for, er demokratisk stemt fram på landsmøtet, som holdes hvert tredje år.

På landsmøtet samles tillitsvalgte som representerer alle landets fylker og lokalforeninger, samt representanter for de kollektivt tilmeldte organisasjonene.

På landsmøtet velges også politisk ledelse for de neste tre årene, og et politisk handlingsprogram stemmes fram på demokratisk vis. Handlingsprogrammet rommer den politikken Pensjonistforbundet skal kjempe for å få gjennomslag for i neste periode.

Neste landsmøtet er i 2026.