Landsmøte 2023

Vi er nå i startgropa for det lange løpet fram mot landsmøtet 2023 og håper dere er klare til innsats. Vedlagt er malen for forslag til landsmøtet.

For å gjøre det raskere å behandle innkomne forslag, ber vi om at alle bruker malen, som automatisk vil gi skrifttype Calibri og punktstørrelse 12. Vi ber alle om å påse at denne skrifttypen brukes.

  1. Lokalforeningene har frist på seg til å sende sine forslag til fylkesforeningen innen 30. september.
  2. Samtlige forslag med innstilling fra fylkesforeningsstyrene, samt kollektivt tilsluttede organisasjoner, skal sendes Pensjonistforbundet innen 31. oktober.
  3. Pensjonistforbundet har opprettet en egen epostadresse for å motta forslagene til landsmøtet og ber dere bruke den: landsmote@pensjonistforbundet.no

Mal til forslag

Last ned mal for forslag til landsmøtet 2022 her!

Forslag landsmøte - mal

Utvalg og valgkomite til landsmøtet er oppnevnt

Sentralstyret har oppnevnt fire utvalg som skal jobbe mot landsmøtet i 2023: Et handlingsprogramutvalg, et organisasjonsutvalg, et aktivitet-, økonomi- og kontingentutvalg og et vedtektutvalg. I tillegg har landsstyret oppnevnt valgkomiteen.

Handlingsprogramutvalget har frist til 10. januar 2023 for å levere sitt forslag, mens de øvrige utvalgene har frist 31. oktober 2022. Valgkomiteens arbeid må være ferdig en måned før landsmøtet i juni 2023.

Handlingsprogramutvalget ledes av Nils-Edvard Olsen (Sentralstyret) og består av ti medlemmer og to sekretærer. Det har frist til å levere sitt forslag til sentralstyret innen 10. januar 2023.

Organisasjonsutvalget ledes av Inger Marie Stokker (Sentralstyret) og består av elleve medlemmer og en sekretær.

Aktivitet-, økonomi- og kontingentutvalget ledes av Mellvin Steinsvoll (Sentralstyret) og består av ti medlemmer og en sekretær.

Vedtektutvalget ledes av Ragnhild M. Hagen (Sentralstyret) og består av ni medlemmer og en sekretær. Disse tre utvalgene har frist til å levere sitt arbeid innen 31. oktober 2022.

Valgkomiteen ledes av Lise Wiik (PF Telemark) og består av ti medlemmer og en sekretær. Valgkomiteens arbeid må være ferdig en måned før landsmøtet i juni 2023.

Mandat og sammensetning av utvalg


Samtlige utvalgs mandat og sammensetning finner du her:

Handlingsprogramutvalg: mandat og medlemmer

Handlingsprogramutvalget skal ta utgangspunkt i handlingsprogrammet vedtatt på landsmøtet i 2018. Det skal gå gjennom hvilke saker i nåværende program som er helt eller delvis oppnådd og hvilke saker som gjenstår, og deretter fjerne og legge til nye politikkområder og saker.

Utvalget skal prioritere både utfra hvor viktig sakene er og hvor sannsynlig det er for å få gjennomslag. Strukturen fra nåværende handlingsprogram skal beholdes. Utvalget må vurdere hvordan perspektivene miljø, likestilling, kultur, internasjonalt solidaritetsarbeid og flerkulturelt arbeid skal med i handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet må utformes slik at det i størst mulig grad kan fase inn forslag fra lokal- og fylkesforeninger som vedtas på landsmøtet i 2023. Utvalget må levere sitt arbeid til sentralstyret senest 10. januar 2023.

HANDLINGSPROGRAMUTVALGET:

TittelNavn
1LederNils Edvard OlsenSentralstyret
2MedlemHelga HjetlandSentralstyret
3MedlemKjell EngebretsenFagforbundet
4MedlemGunnar JohansenPF Buskerud
5MedlemKjellaug Jota KristiansenPostens Pensjonistforbund
6MedlemAnne Karin InnbjørPF Nordland
7MedlemBjørn Eirik MarcussonPF Rogaland
8MedlemBjørn EriksenPF Østfold
9MedlemBerly Lund GrønningPF Oslo
10MedlemHelge HaukelandPF Hordaland
SekretærEyvind FrilsethAdm.
SekretærMargrethe GaassandAdm.

Organisasjonsutvalg: mandat og medlemmer

Utvalget skal vurdere muligheter for videreutviklingen av Pensjonistforbundet som sosial og faglig organisasjon, herunder samarbeidsutvalgene.

Ved behov må utvalget koordinere sitt arbeid med øvrige utvalg.

Innstillingen fra utvalget skal leveres til Sentralstyret senest 31. oktober 2022.

ORGANISASJONSUTVALGET:

TittelNavn
1LederInger Marie StokkerSentralstyret
2MedlemBjørn EgeliSentralstyret
3MedlemTom B JohansenFagforbundet
4MedlemLisbeth SandtrøenPF Finnmark
5MedlemGudrun UstadPF Buskerud
6MedlemVigdis RavnøyPF Hordaland
7MedlemGeir MostiPF Nordland
8MedlemKirsten RefsnesPF Rogaland
9MedlemThore OlsenPF Østfold
10MedlemKari AsmyhrPF Vestfold
11MedlemSteinar SimonsenPF Oslo
SekretærGro Renstrøm MoenAdm.

Aktivitet-, økonomi- og kontingentutvalg: mandat og medlemmer

Utvalget bes se nærmere på Pensjonistforbundets økonomi og ønsket aktivitetsnivå og vurdere om kontingenten er hensiktsmessig i forhold til aktivitet i forbundets kommende landsmøteperiode.

Utvalget skal også vurdere husstandsmedlemskap og rabatt.

Ved behov må utvalget koordinere sitt arbeid med øvrige utvalg. Innstillingen fra utvalget skal leveres til Sentralstyret senest 31.oktober 2022.

AKTIVITET-, ØKONOMI- OG KONTINGENTUTVALGET:

TittelNavn
1LederMellvin SteinsvollSentralstyret
2MedlemElse OrmaasenSentralstyret
3MedlemTove B. Tideman AndreassenPF Troms
4MedlemEgil HålandPF Hordaland
5MedlemDagfinn PettersenPF Nordland
6MedlemArne Kjell AskelandPF Rogaland
7MedlemTurid EriksenPF Østfold
8MedlemLiv KrossøyPF Vestfold
9MedlemGerd Eva VoldenFagforbundet
10MedlemViggo EngerPF Hedmark
SekretærLars NestaasAdm.

Vedtektutvalg: mandat og medlemmer

Utvalget skal se nærmere på Pensjonistforbundets vedtekter og vurdere om det er behov for revisjon og oppdatering av disse.

Ved behov må utvalget koordinere sitt arbeid med øvrige utvalg.

Innstillingen fra utvalget skal leveres til Sentralstyret senest 31.oktober 2022.

VEDTEKTUTVALGET:

TittelNavn
1LederRagnhild M. HagenSentralstyret
2MedlemTørres SandeFagforbundet
3MedlemHelge OvangerPF Finnmark
4MedlemKnut Harald RøangPF Troms
5MedlemElse Bjørg ThorbjørnsenPF Vestfold/Telemark
6MedlemSvein HelgesenPF Oppland
7MedlemOddrun VabøPF Hordaland
8MedlemHallfrid KristoffersenPF Rogaland
9MedlemHans Olav FelixPF Oslo
SekretærAnne-Kari MinsaasAdm.

Valgkomite – medlemmer

Valgkomiteen består av 11 personer: 9 fra fylkene, 1 fra Fagforbundet og 1 sekretær.

VALGKOMITEEN:

TittelNavn
1LederLise WiikPF Telemark
2MedlemJohn Arne OpsahlPF Akershus
3MedlemOddbjørn HoemPF Buskerud
4MedlemRoy FrimanslundPF Agder
5MedlemHans H HansenPF Nordland
6MedlemNils GjerlandPF Sogn og Fjordane
7MedlemInger Marie Eik MyrhaugenPF Oppland
8MedlemRoald JacobsenPF Trøndelag
9MedlemHallfrid KristoffersenPF Rogaland
10MedlemRandi Munch AanonsenFagforbundet
SekretærTrond NedrebøAdm.