Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Landsmøte 2023

Nederst på denne siden og på vår LIVE-side kan du følge direktesendingen fra landsmøtet.

Pensjonistforbundets 31. ordinære landsmøte: Pensjonistforbundet viser til landsstyremøtet 15. februar 2023, hvor dagsorden for forbundets 31. ordinære landsmøte ble vedtatt.

Landsmøtet avholdes slik:

Sted:

Thon Hotell Arena, Lillestrøm - Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Tid:

Søndag 28. mai 2023: innreisedag for langveisfarende

Mandag 29. mai 2023 klokken 14.00: landsmøtet åpner

Torsdag 1. juni 2023 klokken 13.00 er tentativ møteslutt

Dagsorden:

 1. Åpning av Pensjonistforbundets 31. ordinære landsmøte

  • Godkjenning av fullmakter

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden

  • Godkjenning av forretningsorden

 2. Årsberetninger for årene 2018-2022

 3. Regnskap for årene 2018-2022

  • Revisors beretning

  • Kontrollkomiteens beretning

 4. Organisasjon, aktivitet og økonomi

 5. Handlingsprogrammet 2023-2026

 6. Valg

 7. Redaksjonskomiteenes innstillinger

 8. Avslutning

KJØREPLAN

Søndag 28. mai

Innreisedag for langveisfarende


Mandag 29. mai

KlokkeslettPunkt på dagsordenTema
9.00-13.00Registrering
13.00Lunsj
14.00Åpningsarrangement
Kulturelt innslag
Generalsekretær Arne Halaas ønsker velkommen
14.301.0Åpning av Pensjonistforbundets 31. ordinære landsmøte v/ forbundsleder Jan Davidsen
1.1Minnetale v/forbundsleder Jan Davidsen
1.2Åpningstale v/ forbundsleder Jan Davidsen
1.3Godkjenning av fullmakter
1.4Godkjenning av innkalling/dagsorden
1.5Godkjenning av forretningsorden
1.6Valg av 4 møtedirigenter
1.7Valg av 4 møtesekretærer
1.8Valg av 5 representanter til redaksjonskomite Handlingsplan og uttalelser
1.8Valg av 5 representanter til redaksjonskomite organisasjon, vedtekter, kontingent
1.9Valg av protokollkomite
1.10Valg av delegater til tellekorps
1.11Hilsningstaler: Fylkesforeningen i Akershus, v/leder Sigmund Kristoffersen og innenlandske gjester, v/Tore Haugland, Telepensjonistenes Landsforbund og SAKO (Samarbeidskomiteen for pensjonistorganisasjoner)
15.30Pause
16.002.0Årsberetninger
2.1Årsberetning for 2018, debatt
2.2Årsberetning for 2019, debatt
2.3Årsberetning for 2020, debatt
2.4Årsberetning for 2021, debatt
2.5Årsberetning for 2022, debatt
3.0Regnskap
3.1Regnskap for årene 2018 - 2022
3.2Revisors beretning for årene 2018-2022
3.3Kontrollkomiteens beretning for landsmøteperioden
18.20Pensjonistforbundet og næringspolitikk, v/Else Ormaasen, sentralstyremedlem i Pensjonistforbundet
18.30Pause / slutt for dagen
19.00Middag
20.30Mulig kveldsmøte

Tirsdag 30. mai

KlokkeslettPunkt på dagsordenTema
08.45Åpning av dagen, kulturelt innslag
09.00Politisk innledning v/statsminister Jonas Gahr Støre
10.00Hilsningstale: Ordføreren i Lillestrøm, Jørgen Vik (Ap)
10.154.0Organisasjon, aktivitet, økonomi
Forbundsleder Jan Davidsen
Innledning v/sentralstyremedlem Else Ormaasen
Debatt
11.00Pause
11.30Debatten fortsetter
12.30Fripolisesaken v/Thorstein Øverland
Bevilgninger:
Landsstyrets forslag på økonomiske bevilgninger fra landsmøtet
Det bevilges kr 25 000,- til Besteforeldrenes klimaaksjon
Det bevilges kr 75 000,- til Leger uten grenser sitt arbeid i Ukraina
13.00Lunsj
14.004.1Vedtekter og innkomne forslag
16.00Pause
16.30Vedtekter og innkomne forslag, forts.
17.00Middag
18.30Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen
19.30Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
20.30Mulig kveldsmøte

Onsdag 31. mai

KlokkeslettPunkt på dagsordenTema
09.00Åpning av dagen, kulturelt innslag
Hilsningstale
Utenlandske gjester, Åsa Lindestam (Sverige), leder i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) og leder i den Nordiske Samarbeidskomiteen (NSK)
09.305.0Handlingsprogrammet 2023-2026
Forbundsleder Jan Davidsen
Innledning v/ sentralstyremedlem Helga Hjetland
Debatt
10.20Hilsningstale, v/ Mimir Kristjansson (Rødt)
10.30Pause
11.006.0Valg
Valgkomiteens leder, Lise Wiik, innleder
Debatt og valg
13.00Lunsj
14.005.0Handlingsprogrammet fortsetter
Aktuelt tema: Samordningsfellen, v/Unni Bjelland
15.00Avslutning for dagen
17.30Aperitiff og kunstnerisk overraskelse (alle møter presis!)
19.00Festmiddag
22.30Dans og sosialt samvær

Torsdag 1. juni

KlokkeslettPunkt på dagsordenTema
09.00Åpning av dagen, kulturinnslag
09.15Behandlingen av handlingsprogrammet fortsetter
7.0Redaksjonskomiteenes innstillinger
10.20Kirsti Bergstø (SV) holder kort hilsningstale
10.30Pause
11.00Redaksjonskomiteenes innstillinger fortsetter
12.00Uttalelser
12.308.0Avslutning av landsmøtet
12.30-13.00Utendørs kulturarrangement
13.00Lunsj og hjemreise