Pensjonistforbundet Telemark

Aktivitetsdag for godt voksne

trivsel og glede i Brekkeparken,Skien
onsdag 22.mai 2019Politisk møte mellom Krf og PF Telemark

Ingrid Risland og Sturle Oterhals til venstre fronta Pensjonistforbundet Telemark for programkomiteen til Krf Vestfold-Telemark

Verveutvalget i PF Telemark

Tahar Haddad, Gerd Andersen, Sturle OterhalsKalender

03.september 2019

Skien pensjonislag inviterer til medl.møte med politisk debatt

Representanter fra de politiske partiene i Skien kommune er invitert til debatt om viktige eldrepolitiske saker som:

Eldre som en resurs i lokalsamfunnet. Hvordan vil kommunen utnytte den økende andel  av eldre i Skien?

Kjøkken tilbake på sykehjemma. Hva planlegges mht sykehjemmet i Kverndalen?

Eldrereformen "Leve hele livet" handler om det viktigste i livet: fellesskap, aktivitet, deltakelse, god mat og riktig helsehjelp. Kan eldre forvente å  kunne leve hele livet trygt og godt i Skien nå og i framtida?

Oppfølging og registrering av eldres behov ved oppnådd 75 år?

Sted

Lie bydelshus

Tidspunkt

18:00 - 20:30

Påmelding

Ingen påmelding. Stoler så langt det rekker...

VELKOMMEN

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Eva Lise Rosenvold
tromeg194@hotmail.no
Nestleder Tahar Haddad
thaddad@rlink.no
Kasserer fylke Unni B. Eldrup
telemark@pensjonistforbundet.no
Sekretær Unni B. Eldrup
telemark@pensjonistforbundet.no
Styremedlem John Arne Rinde
pfrinde@outlook.com
Styremedlem Ingerid Risland
ingrid.risland@gmail.com
Styremedlem Karin Solberg Mathisen
karin.solberg.mathisen@online.no
Styremedlem Gerd Andersen
gerande2@online.no
Styremedlem Sturle Oterhals
sturleo@hotmail.com
Leder Helseutvalget John Arne Rinde
pfrinde@outlook.com
Dataansvarlig Eva Lise Rosenvold
tromeg194@hotmail.no
Dataansvarlig Unni B. Eldrup
telemark@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 35527780
Adresse Pensjonistforbundet Telemark
tirsdag og torsdag 10-14
Pb 387
3701 SKIEN
Org. nummer 989734776
Bankkontonummer 90176516657
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater