Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte mars

Styremøte for styremedlemmer i pensjonistforbundet Østfold

Saker til behandling:

Sak 20/21      Protokoll fra styremøte 16. februar 2021

Sak 21/21      Pensjonistforbundet Østfold - Regnskap for 2020

Sak 22/21      Utkast til handlingsplan for 2021 – 2022

Sak 23/21      Forslag til budsjett for 2021

Sak 24/21      Forslag til vedtekter for Pensjonistforbundet Østfold

Sak 25/21      Annonser i Skipstens-avisene

Sak 26/21      Politisk sak fra styret

Sak 27/21      Påskjønnelse Sykehuset Østfold

Sak 28/21      Tiltak midler fra Statsforvalteren