Nordiske Samarbeidskomiteens høstmøte

Pensjonistforbundet er vertskap for den nordiske samarbeidskomiteens
høstmøte i Oslo, 25.-27. oktober.

Nordiske Samarbeidskomiteen består av pensjonistorganisasjoner fra alle de nordiske land, inkludert Færøyene og Island. I tillegg til styremøte,