Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte

Medlemsmøte i Hovin samfunnshus torsdag 31. august kl 16:00.

Det blir underholdning, bevertning, lagssaker, quiz og åresalg. Og masse tid til en god prat med gamle og nye bekjentskaper.

Ta gjerne med en gevinst til åresalget. Inngang kr 100,-

Gamle og nye medlemmer er velkommen