Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Haustkonferansen 2021

Haustkonferansen 2021

Haustkonferansen 2021 går av stabelen på Thon hotell Jølster med 72 deltakarar. Dette er ein fagkonferanse arrangert av Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane for styremedlemmane i pensjonistlaga i Sogn og Fjordane.

Agendaen er:

Måndag 04.10.21:

Kl. 10.30        Registrering

Kl. 11.00        Opning v/ Nils Gjerland

Kl. 11.15        Pasient- og brukarombod i Sogn og Fjordane, Ingrid Aanderud Sælen.

Kl. 12.00        Lunsj

Kl. 13.00        Pasientreiser i Helse Førde v/ Trude Njøsen Helgås og Cecilie Solvang Klakegg

Kl. 14.00        «Korona, Klima og Eldrebølgen» v/Hans Johan Breidablik

Kl. 15.15        Summegrupper med tema om organisasjonsarbeid m/ forfriskningar og kaffe

Kl. 16.15        Gjennomgang av resultatet frå summegruppene.

Kl. 19.00        Middag

Tysdag 05.10.21

Kl. 09.00  Inspirasjon, provokasjon og ein liten morgonandakt v/ Eva Marie Halvorsen

Kl. 09.30 Pause, utsjekk

Kl. 10.00   Datastuer v/Jon Gimmestad

Kl. 10.30 «Det er best å bu heime – eller? Å leve i grenseland mellom heim og sjukeheim» v/ Bente Egge Søvde ved Høgskulen på Vestland.

Kl. 11.30 Digitalt verktøy – ditt digitale bibliotek v/Jorunn Systad, einingsleiar for bibliotek, Sunnfjord

Kl. 12.15 Lunsj

Kl. 13.15 Minne - fylkesarkivet for Sogn og Fjordane v/Sigrun Espe, rådgjevar, fylkeskommunen

Kl. 14.15 Avslutning v/Nils Gjerland