Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vervekurs

Mange medlemmer betyr slagkraft!

MÅL:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om:

  • Hvorfor verving av nye medlemmer er viktig.
  • Tradisjonelle og nye metoder i vervearbeidet.
  • Betydningen av målrettet planlegging og gjennomføring av vervekampanjer
  • Hvorfor samarbeid og samhandling i vervearbeidet påvirker resultatet positivt.

MÅLGRUPPE:

Styremedlemmer, verveutvalg og medlemmer som ønsker å være aktive i vervearbeidet.

INNHOLD:

Følgende temaer behandles: • Å se mulighetene for å øke medlemstallet. • Utfordringer du møter i vervearbeidet. • Hva kan Pensjonistforbundet tilby medlemmene? • Organisering og gjennomføring av vervingen. • Kontakt, samtaler og argumenter. • Viktige saker og tiltak for eldre mennesker. • Gode råd og erfaringsutveksling, samt stor grad av aktiv deltakermedvirkning

BESTILLING:

Kontakt kursgruppa skolering@pensjonistforbundet.no for å avtale kurs.