Vervekurs

Mange medlemmer betyr slagkraft!

MÅL:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om:

  • Hvorfor verving av nye medlemmer er viktig.
  • Tradisjonelle og nye metoder i vervearbeidet.
  • Betydningen av målrettet planlegging og gjennomføring av vervekampanjer
  • Hvorfor samarbeid og samhandling i vervearbeidet påvirker resultatet positivt.

MÅLGRUPPE:

Styremedlemmer, verveutvalg og medlemmer som ønsker å være aktive i vervearbeidet.

INNHOLD:

Følgende temaer behandles: • Å se mulighetene for å øke medlemstallet. • Utfordringer du møter i vervearbeidet. • Hva kan Pensjonistforbundet tilby medlemmene? • Organisering og gjennomføring av vervingen. • Kontakt, samtaler og argumenter. • Viktige saker og tiltak for eldre mennesker. • Gode råd og erfaringsutveksling, samt stor grad av aktiv deltakermedvirkning

BESTILLING:

Kontakt kursgruppa skolering@pensjonistforbundet.no for å avtale kurs.